Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Ev sahipleri için yeni ve geliştirilmiş AirCover

  Tepeden tırnağa koruma. Her zaman dâhil, her zaman ücretsiz. Sadece Airbnb'de.
  Yazan Airbnb, yayımlanma tarihi 11 May 2022
  4 dakikalık okuma
  Güncelleme tarihi: 21 Tem 2023

  Misafir kimlik doğrulaması

  Rezervasyon tarama teknolojisi

  Daha fazla hasar koruması

  Daha basit geri ödeme süreci

  Airbnb
  11 May 2022
  Bu yardımcı oldu mu?