AirCover

Seyahatte en kapsamlı koruma.
Her zaman dâhil, her zaman ücretsiz.
Sadece Airbnb'de.

AirCover

Seyahatte en kapsamlı koruma.
Her zaman dâhil, her zaman ücretsiz.
Sadece Airbnb'de.

AirCover her konaklamada misafirler için dört koruma sağlar

Rezervasyon Koruma Garantisi

Bir ev sahibinin rezervasyonunuzu girişten sonraki 30 gün içinde iptal etmesi gibi nadir görülen bir durumda size benzer veya daha iyi bir ev buluruz veya para iadesi yaparız.

Giriş Garantisi

Konaklama yerinize giriş yapamazsanız ve ev sahibi sorunu çözemezse sizin için ilk konaklamanızın süresi boyunca benzer veya daha iyi bir ev buluruz ya da para iadesi yaparız.

Kayıt Doğruluğu Garantisi

Konaklamanızın herhangi bir anında kaydınızın tanıtımda gösterildiği gibi olmadığını fark ederseniz (örneğin buzdolabı bozulursa ve ev sahibi kolayca tamir edemiyorsa veya kayıtta belirtilenden daha az yatak odası varsa) bu durumu üç gün içinde bildirebilirsiniz. Sizin için benzer veya daha iyi bir ev buluruz ya da para iadesi yaparız.

24 saat Güvenlik Destek Hattı

Kendinizi güvende hissetmezseniz özel olarak eğitilmiş güvenlik destek ekibine gece gündüz öncelikli olarak erişebilirsiniz.
AirCover'ın rezervasyonunuzu nasıl koruduğuyla ilgili tüm bilgileri ve geçerli tüm istisnaları bulabilirsiniz.

Size AirCover'ı yalnızca Airbnb sunar

AirbnbRakipler
Rezervasyon Koruma Garantisi
Giriş Garantisi
Kayıt Doğruluğu Garantisi
24 saat Güvenlik Destek Hattı
AirCover'ın, sektördeki rakiplerimiz tarafından Mart 2022 itibarıyla ücretsiz olarak sunulan kapsamlı korumalara kıyasla avantajları.

Her rezervasyon AirCover'ın korumasındadır

Sorularınız yanıtlanıyor

Aradığınızı bulamıyor musunuz? Yardım Merkezimizi ziyaret edin

Ev sahipleri için de AirCover var

Ev sahipliği yapmakla mı ilgileniyorsunuz? Ev sahipleri için AirCover ile güvenle ev sahipliği yapmaya başlayın.
Ev sahipliği yapma hakkında bilgi edinin