Ev sahipleri için AirCover

Tepeden tırnağa koruma.
Her zaman dâhil, her zaman ücretsiz.
Sadece Airbnb'de.

Misafirlerin kimliğini doğrulama

Kapsamlı doğrulama sistemimiz, Airbnb'de rezervasyon yapan misafirlerin kimliğini doğrulamak için ad, adres, resmî kimlik vb. ayrıntıları kontrol eder.

Rezervasyon taraması

Tescilli teknolojimiz her rezervasyonda yüzlerce faktörü analiz eder ve çevreye rahatsızlık veren partiler ve mülk hasarı açısından yüksek riskli olarak görülen belirli rezervasyonları engeller.

3 milyon USD değerinde hasar koruması

Airbnb, misafirlerin evinize ve eşyalarınıza verdiği hasarı tazmin eder ve şu özel korumaları sunar:

Sanat eserleri ve değerli eşyalar

Airbnb hasarlı sanat eserlerini veya değerli eşyaları onarır, değiştirir ya da bunlar için size ödeme yapar.

Arabalar ve tekneler

Evinize park ettiğiniz veya evinizde tuttuğunuz arabaları, tekneleri ve diğer deniz taşıtlarını koruruz.

Evcil hayvan hasarı

Bir misafirin evcil hayvanı tarafından verilen hasarın giderilmesi için ödeme yaparız.

Gelir kaybı

Misafirin verdiği hasar nedeniyle Airbnb rezervasyonlarını iptal etmek zorunda kalırsanız gelir kaybınız telafi edilir.

Derinlemesine temizlik

Bir misafirin konaklamasından sonra ihtiyaç duyulan profesyonel halı temizliği gibi ekstra temizlik hizmetleri için size tazminat öderiz.

1 milyon USD değerinde sorumluluk sigortası

Bir misafirin yaralanması veya eşyalarının hasar görmesi ya da çalınması gibi nadir görülen durumlara karşı korunursunuz.

24 saat Güvenlik Destek Hattı

Kendinizi güvende hissetmezseniz uygulamamız özel olarak eğitilmiş güvenlik destek ekibine gece gündüz tek dokunuşla erişmenizi sağlar.

Ev sahipleri için AirCover'ın size nasıl koruma sağladığı konusunda tüm bilgileri ve geçerli istisnaları öğrenin.

Size AirCover'ı yalnızca Airbnb sunar

Airbnb
Rakipler
Misafirlerin kimliğini doğrulama
Rezervasyon taraması
3 milyon USD değerinde hasar koruması
Sanat eserleri ve değerli eşyalar
Arabalar ve tekneler
Evcil hayvan hasarı
Gelir kaybı
Derinlemesine temizlik
1 milyon USD değerinde sorumluluk sigortası
24 saat Güvenlik Destek Hattı
Karşılaştırma, 22 Ekim itibarıyla en önemli rakiplerle ilgili herkese açık bilgilere ve bu rakiplerin sunduğu ücretsiz tekliflere dayanır.

Sorularınız yanıtlanıyor

Aradığınızı bulamıyor musunuz? Yardım Merkezimizi ziyaret edin.

Evinizi Airbnb'ye taşımanın en kolay yolu

Airbnb Start, evinizi Airbnb'ye taşımanızı kolaylaştırır. Bir Süper Ev Sahibi, ilk sorunuzdan ilk misafirinize kadar size uygulamalı olarak yardım eder.