JAPONYA SİGORTA ÖZETİ

Deneyim Koruma Sigortası

Deneyim Koruma Sigortası nedir?

Deneyim Koruma Sigortası programımız, deneyim ev sahiplerine, ev sahibi tarafından sunulan bir deneyim sırasında meydana gelen bir kaza nedeniyle misafirlerin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği fiziksel yaralanma veya maddi hasara karşı sorumluluk teminatı sağlar. Deneyim Koruma Sigortası programımız, bir deneyim sırasında ev sahiplerinin kendi mallarında meydana gelen hasar veya kayıpları kapsamaz.

Japonya'daki Deneyim Koruma Sigortası programımız, Sompo Japan Insurance Inc. tarafından yapılan sigorta kapsamında koruma sağlar ve bu sigorta için ev sahiplerinden herhangi bir ek bedel alınmaz.

Deneyim Koruma Sigortası programı kapsamında nasıl ödeme isteği gönderileceğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

Dâhil olan ülkeler

Deneyim Koruma Sigortası programımızın teminatı, ABD yaptırım yasalarına tabi bölgeler dışında dünya çapındaki ev sahiplerini kapsamaktadır.

Deneyim Koruma Sigortası, Japonya'da Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. tarafından hazırlanan ayrı bir poliçe kapsamında sağlanmaktadır.

Farklı teminat limitleri ve şartları geçerli olabilir.

Teminatın başlama ve bitme zamanı nedir?

Deneyim Koruma Sigortasına esas olan poliçenin süresi 31 Temmuz 2021'de başlamıştır ve 31 Temmuz 2022'de sona erecektir.

Kimler bu teminattan yararlanabilir?

Deneyim ev sahipleri, kişisel yaralanma veya mal hasarı tazminatı için yasal sorumlulukla sonuçlanan olay, ev sahibi tarafından poliçe süresi içinde sağlanan bir deneyim sırasında meydana gelirse Deneyim Koruma Sigortası programının kapsamındadır.

Deneyim; bir deneyim ev sahibi tarafından sunulan ve Airbnb web sitesi veya uygulaması aracılığıyla erişilen bir etkinlik olarak tanımlanır.

Deneyim ev sahibi; Airbnb web sitesinde veya uygulamasında bir deneyimi yayımlamak için onaylanmış kişi veya kuruluş olarak tanımlanır.

Bu tanımın amacı doğrultusunda, bir deneyim ev sahibi şunları da yapacaktır:

(i) Deneyimi doğrudan sağlamasa bile Airbnb misafirleri için bir program hazırlayan veya bir veya daha fazla deneyim düzenleyen bir üçüncü tarafı dâhil edecektir.

(ii) Bir deneyimle bağlantılı olarak hizmet sunan yardımcı ev sahibi ve bir deneyimle bağlantılı olarak bir mekân sağlamak üzere deneyim ev sahibiyle sözleşme yapan belirli üçüncü tarafları dâhil edecektir.

Sorumluluk sınırları

Deneyim Koruma Sigortası programımız, olay başına 100.000.000 Japon yenine kadar bir limit sunar.

Deneyim Koruma Sigortası neleri kapsamaz?

Deneyim Koruma Sigortası altında şunlar teminat kapsamında değildir:

 • Ev sahibinin kasıtlı eyleminden kaynaklanan sorumluluk
 • Savaş, yabancı askeri güç kullanımı, devrim, ayaklanma, sivil itaatsizlik veya silahlı isyandan kaynaklanan sorumluluk
 • Ev sahibi hane halkının akrabaları için sorumluluk
 • Ev sahibinin çalışması sırasında ev sahibinin çalışanın mağdur olduğu bedensel engellilikten kaynaklanan sorumluluk
 • Drenaj veya egzozdan kaynaklanan sorumluluk
 • Ev sahibi ve diğerleri arasındaki hasarlarla ilgili özel bir anlaşma ile güçlendirilmiş sorumluluk
 • Nükleer risk, asbest riski, kirlilik riski
 • Profesyonel meslek riski
 • Bir hava aracının veya otomobilin mülkiyeti, işletilmesi ve bakımı veya bir deniz aracının ya da bir tesisin dışındaki bir taşıtın mülkiyeti, işletilmesi ve bakımı nedeniyle sorumluluk
 • Artık ev sahibinin olmayan mallar veya yiyecekler için sorumluluk veya artık ev sahibinin olmayan ve bir tesisin dışında bulunan diğer mallar için sorumluluk
 • Tedarik edilecek malzemelerden kaynaklanan sorumluluk ve benzeri durumlar.

Sigorta talepleri

Bu poliçe kapsamında teminat kapsamına girebilecek herhangi bir fiziksel yaralanma veya maddi hasardan haberdar olursanız lütfen Airbnb'yi derhâl bilgilendirin.

Bu Deneyim Koruma Sigortası özeti, sigorta poliçesinin tüm şartlarını içermez. Sigorta poliçesinin bir kopyasını istemek için lütfen Marsh Japan, Inc. ile iletişime geçin ve Airbnb hesap bilgilerinizi ekleyin.