Arama girdisi yazıldıktan sonra öneriler gösterilecektir. Yukarı ve aşağı oklarını kullanarak gözden geçirebilirsiniz. Enter tuşuna basarak seçin. Bir ifade seçerseniz bu ifade aranır. Öneri bir bağlantıysa tarayıcı bu sayfaya gidecektir.
Topluluk Politikası

Olağanüstü Durumlar Politikası

Bu politika güncelleniyor. Yeni politika bu sayfanın üst kısmında yer alır ve Airbnb tarafından kullanıcılara aksi bildirilmedikçe 6 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleşecek tüm rezervasyonlar için geçerli olacaktır. Mevcut politika sayfanın alt kısmında görünür ve önceki rezervasyonlar için geçerlidir.

Yürürlüğe girme tarihi: 6 Haziran 2024

Genel bakış

Genel olarak, Airbnb rezervasyonları için iptaller ve para iadeleri kaydın iptal politikasına tabidir. Büyük ölçekli olayların bir rezervasyonun tamamlanmasını önlediği veya hukuken yasakladığı nadir durumlarda Olağanüstü Durumlar Politikası ("politika") geçerli olabilir. Bu politika geçerli olduğunda misafirler rezervasyonlarını iptal edebilir ve rezervasyonun iptal politikasına bakılmaksızın para iadesi, seyahat kredisi ve/veya başka bir kolaylıktan yararlanabilir. Ev sahipleri ise ücret ödemeden veya başka olumsuz sonuçlarla karşılaşmadan rezervasyonu iptal edebilir ancak iptal edilen rezervasyonun tarihleri kayıtlarının takviminde engellenir.

Bu politika hem konaklama hem de deneyim rezervasyonları için geçerlidir ve Airbnb tarafından kullanıcılara aksi bildirilmedikçe yürürlük tarihinde veya sonrasında devam eden ya da girişi yapılmış olan rezervasyonlara uygulanır. Olağanüstü Durumlar Politikası bir sigorta poliçesi yerine geçmez.

Kapsam dâhilindeki olaylar

Aşağıdaki olaylar; rezervasyonunuzun konumunu etkiliyorsa, rezervasyon yapıldıktan sonra meydana gelmişse ve gelecekteki ya da devam eden bir rezervasyonun tamamlanmasını önlüyor ya da hukuken yasaklanmasına yol açıyorsa bu politika kapsamındadır (ve bu politika metninde "olaylar" olarak anılırlar):

Kamu sağlığıyla ilgili olarak ilan edilen acil durumlar ve salgınlar. Buna devlet tarafından ilan edilen salgınlar, pandemiler ve kamu sağlığıyla ilgili acil durumlar dâhildir. Endemik (örneğin grip) veya yaygın olarak bir bölgeyle ilişkili olan (örneğin Tayland'da sıtma) hastalıklar dâhil değildir. COVID-19, bu Olağanüstü Durumlar Politikası kapsamında değildir.

Hükûmetin koyduğu seyahat kısıtlamaları. Bir devlet kurumu tarafından getirilen zorunlu seyahat kısıtlamaları, örneğin tahliye emri. Bağlayıcı olmayan seyahat uyarıları ve devlet tarafından sunulan benzer yönlendirmeler bu kapsamda değildir.

Askerî operasyonlar ve diğer çatışmalar. Savaş nedeni sayılan eylemler, çatışmalar, işgaller, iç savaş, terörizm, patlamalar, bombardımanlar, isyanlar, kalkışma ve ayaklanmalar.

Temel hizmetlerde büyük ölçekli kesintiler. Belirli bir konumdaki evlerin büyük çoğunluğunu etkileyen ısı, su ve elektrik gibi temel hizmetlerde uzun süreli kesintiler.

Doğal afetler. Doğal afetler ve diğer şiddetli hava ve iklim olayları. Belirli bir bölgede, öngörülebilecek kadar yaygın olan hava veya doğa koşulları (örneğin Florida'da kasırga mevsiminde meydana gelen kasırgalar), yalnızca zorunlu tahliye emri veya büyük ölçekli temel hizmet kesintisi gibi rezervasyonun tamamlanmasını engelleyen başka bir olayla sonuçlanırsa teminat kapsamındadır.

Kapsam dâhilindeki bir olay rezervasyonu etkiliyorsa ne olur?

Büyük ölçekli bir olay meydana geldiğinde, Olağanüstü Durumlar Politikası'nın geçerli olup olmadığını belirlemek için durumu değerlendiririz. Geçerliyse etkilenen bölge ve söz konusu olayın rezervasyonların tamamlanmasını önleyeceğini veya hukuken yasaklanmasına yol açacağını öngördüğümüz zaman dilimi için politikayı etkinleştiririz. Tanımlanan bölge ve zaman dilimi dışındaki rezervasyonlar, politikanın uygulanması için uygun şartlara sahip olmasa da ev sahipliği yapamayacak durumdaki ev sahipleri, olumsuz sonuçlarla karşılaşmadan rezervasyonu iptal edebilir. Bu durumları sürekli olarak izler ve değişen koşulları yansıtmak için gerektiğinde kapsamda ayarlama yaparız. Bu politikanın rezervasyonunuz için geçerli olduğunu düşünüyorsanız uygunluk durumunu öğrenmek üzere lütfen bizimle iletişime geçin.

Kapsam dışı durumlar

Kontrolünüz dışındaki başka durumların da planlarınızı bozabileceğini anlıyoruz. Yukarıda belirtilmeyen bir durumda rezervasyonunuz için yine ev sahibinin kayıtla ilgili iptal politikası geçerli olur.

Bu politika kapsamına girmeyen sık rastlanır olaylara örnekler:

  • Bir misafiri veya seyahat etme kabiliyetini etkileyen ancak rezervasyon konumunu etkilemeyen olaylar
  • Beklenmedik yaralanma, sakatlanma veya hastalık
  • Jüri görevi veya mahkemeye çağrılma gibi uyulması zorunlu olan resmî yükümlülükler
  • Bağlayıcı olmayan seyahat uyarıları veya seyahat yasağı ya da kısıtlaması niteliğinde olmamakla birlikte devletin uyguladığı başka kurallar
  • Rezervasyonun yapılma nedeni olan bir etkinliğin iptal edilmesi veya zamanının değiştirilmesi
  • Havayolunun iflası, ulaşım sektöründe grev ve bakım nedeniyle yolların kapanması gibi kapsam dâhilindeki bir olayla ilgili olmayan ulaşım aksaklıkları

Bu politika kapsamına girmeyen rezervasyonlar için misafirleri ve ev sahiplerini tam veya kısmi para iadesi ya da rezervasyon tarihlerinde değişiklik gibi karşılıklı olarak kabul edilebilir bir düzenleme bulmaya teşvik ederiz. Rezervasyonun iptal politikası dışındaki para iadelerinin ev sahibinin takdirine bağlı olduğunu unutmayın. Airbnb bu tür para iadelerinde devreye girmez veya bu tür para iadelerini garanti etmez.

Bu politika ev sahiplerini nasıl etkiler?

Bir rezervasyon Olağanüstü Durumlar Politikası kapsamındaysa ev sahipleri ücret ödemeden veya başka olumsuz sonuçlarla karşılaşmadan iptal edebilir. Bir ev sahibi bu politikaya göre bir rezervasyonu iptal ederse kaydının takviminde iptal ettiği rezervasyonun tarihleri engellenir. Bir rezervasyon bu politika kapsamında iptal edilirse ev sahibi, iptal edilen rezervasyon tarihleri için ödeme almaz veya ödeme zaten yapılmışsa bu tutar sonraki ödemelerden kesilir.

Bir rezervasyonun bu politika kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ev sahipleri, bir kaydın ağır hasar görmüş olması gibi bazı geçerli nedenler olduğunda ücret ödemeden veya başka olumsuz sonuçlarla karşılaşmadan rezervasyonu iptal edebilir. Ev sahipleri, kayıtları oturulmaz durumdaysa veya misafirin rezervasyon yaptığı andaki gibi değilse rezervasyonu iptal etmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması kaydın kaldırılmasına, mevcut rezervasyonların iptal edilmesine ve kayıt oturulur duruma gelene ve kayıt açıklamasındakiyle uyumlu olana kadar misafirlere para iadesi yapılmasına neden olabilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, ev sahiplerine yönelik temel kurallarımızın ihlalidir ve hesabın kaldırılmasına kadar varacak sonuçlar doğurabilir.

Dikkat edilecek diğer konular

Bu politika, yerel yönetmelikler kapsamındaki haklarınızı sınırlamaz ve bu politika uyarınca Airbnb tarafından alınan kararlar yasal haklarınızı etkilemez.

Hafifletici Nedenler Politikası

Yürürlüğe girdiği tarih: 20 Ocak 2021

Genel bakış

Bu Hafifletici Nedenler Politikası, rezervasyon yapıldıktan sonra kontrolünüz dışında, öngörülemeyen ve rezervasyonu tamamlamanızı imkânsız veya yasa dışı kılan olaylar meydana gelirse iptal işlemlerinin nasıl yürütüleceğini açıklamaktadır. Bu politika hem konaklama hem de deneyimler için yapılan rezervasyonlara uygulanır.

Bu politika kapsamında iptal işleminin yapılabileceği durumlarda rezervasyonun iptal politikası bu politikaya tabi olur. Bu politika kapsamındaki bir olaydan etkilenen misafirler, rezervasyonlarını iptal edebilir ve koşullara bağlı olarak nakit para iadesi ya da seyahat kredisi alabilir ve/veya başka bir imkândan yararlanabilir. Bu politika kapsamındaki bir olaydan etkilenen ev sahipleri, rezervasyonları olumsuz sonuçlarla karşılaşma riski olmaksızın iptal edebilir ancak iptal edilen rezervasyonun tarihleri, koşullara bağlı olarak takvimlerinde engellenebilir.

Kapsam dâhilindeki olaylar

Bu politikada, aşağıda açıklandığı gibi rezervasyondan sonra meydana gelen, rezervasyon sırasında öngörülemeyen ve rezervasyonun tamamlanmasını önleyen ya da hukuken yasaklayan durumları ifade etmek üzere "olay" terimi kullanılır.

Devlet tarafından seyahat gerekliliklerinde yapılan değişiklikler. Resmî makamlar tarafından vize veya pasaport gereklilikleri konusunda beklenmedik biçimde yürürlüğe koyularak bölgeye seyahati engelleyen değişiklikler. Kayıp veya süresi dolmuş seyahat belgeleri ya da bir misafirin hukuki olarak seyahate uygunluğunu engelleyen diğer kişisel durumlar bu kapsamda değildir.

Acil durum ilanı ve salgın hastalıklar. Devlet tarafından ilan edilen yerel veya ulusal acil durumlar, salgın hastalıklar, pandemiler ve kamu sağlığıyla ilgili acil durumlar. Tayland'da sıtma veya Hawaii'de dang humması gibi endemik ya da yaygın olarak belirli bir bölgeyle ilişkilendirilen hastalıklar bu kapsamda değildir.

Resmî seyahat kısıtlamaları. Bir devlet kurumu tarafından uygulanan ve kaydın bulunduğu konuma seyahat etmeyi, orada kalmayı veya oradan dönüşü engelleyen ya da yasaklayan seyahat kısıtlamaları. Bağlayıcı olmayan seyahat uyarıları ve devlet tarafından sunulan benzer yönlendirmeler bu kapsamda değildir.

Askerî harekâtlar ve başka çatışma durumları. Savaş, çatışmalar, işgaller, iç savaş, terörizm, patlamalar, bombalamalar, isyanlar, ayaklanmalar, kalkışma, sivil kargaşa ve sivil gerginlikler.

Doğal afetler. Doğal afetler, mücbir sebepler, altyapı hizmetlerinde büyük ölçekli kesintiler, volkanik patlamalar, tsunamiler ve diğer şiddetli ve anormal hava olayları. Bu, seyahat edilecek bölgede makul bir şekilde öngörülebilir hava veya doğa koşullarını (örneğin Florida'da kasırga mevsiminde meydana gelen kasırgaları) kapsamaz.

Kapsam dışı durumlar

Diğer her şey. Bu politika kapsamında yalnızca yukarıda açıklanan olaylarla ilgili iptal işlemlerine izin verilir. Diğer her şey kapsam dışıdır. Bu politikanın iptallere izin vermediği durumlarla ilgili örnekler: beklenmedik hastalık veya yaralanma; jüri görevi, mahkemeye çağrılma veya askerî görevler gibi uyulması zorunlu olan resmî yükümlülükler; seyahat uyarıları veya resmî makamların (seyahat engeli veya yasağı niteliği taşımayan) diğer yönlendirmeleri; rezervasyonun yapılma sebebi olan etkinliğin iptal edilmesi veya ertelenmesi; kara yolunun kapatılması ya da uçak, tren, otobüs ve feribot seferlerinin iptali gibi kapsam dâhilindeki bir olay ile ilgili olmayan ulaşım aksaklıkları. Bu gibi durumlarda bir rezervasyonu iptal ederseniz iade edilecek tutar, rezervasyon için geçerli olan iptal politikası uyarınca belirlenir.

Sonraki adımlar

Bu politikanın rezervasyonunuz için geçerli olduğunu onaylayan bilgileri size bildirir veya yayımlarsak lütfen sağladığımız iptal talimatlarını uygulayın. Bu politikanın nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgileri size ilettiğimizde veya yayımladığımızda bu politika kapsamında iptal seçeneğiniz olacaktır. Bu seçeneğe Seyahatler sayfanızdan erişebilir ve etkilenen rezervasyonu iptal edebilirsiniz. Bu politikanın rezervasyonunuz için geçerli olduğunu düşünüyorsanız ancak olay hakkındaki bilgileri size iletmemiş veya yayımlamamışsak rezervasyonunuzu iptal etmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Her durumda, olayın sizi veya rezervasyonunuzu nasıl etkilediğini gösteren belgeleri sunmaya hazır olmalısınız.

Sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Dikkat edilecek diğer konular

Giriş tarihi bu politikanın yürürlüğe girdiği tarihe ve sonrasına denk gelen bütün rezervasyonlar bu politikaya tabidir.

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili makaleler

Rezervasyonlarınız, hesabınız ve çok daha fazlasıyla ilgili yardım alın.
Oturum açın veya kaydolun