İçeriğe atla
  Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin
  COVID-19 nedeniyle bekleme süreleri normalden daha uzun
  Rezervasyonunuza 72 saatten daha uzun süre varsa lütfen giriş yapma tarihinize daha yakın olan bir zamanda bizimle iletişime geçin. Bir rezervasyonu değiştirmek veya iptal etmek istiyorsanız bunu seyahatler sayfanızdan ya da ev sahipliği gösterge panonuzdan yapabilirsiniz.

  Airbnb kullanıcısıyım, veri sahibi haklarımı nasıl kullanabilirim?

  Bu sayfa, yürürlükteki yasalar uyarınca veri sahibi olarak haklarınızdan yararlanmak için Airbnb ile nasıl iletişime geçeceğinize ilişkin bazı genel bilgileri içermektedir. Airbnb'de gizlilik veya veri koruması hakkında sorularınız varsa bize e-posta gönderin.

  İçindekiler

  Hesabı devre dışı bırakma

  Hesabınızı devre dışı bırakma

  Hesabınızı devre dışı bıraktığınızda ev sahibi veya misafir profiliyle yapmış bulunduğunuz rezervasyon varsa tarafınızdan otomatik olarak iptal edilmiş sayılır ve ilgili iptal politikası uygulanır. Devre dışı bıraktığınız bir hesabı sonradan yeniden açmak isterseniz bizimle iletişime geçin.

  Hesabınızı Verilerinizi yönetin altında kendiniz devre dışı bırakabilirsiniz.

  Hesabınızı değil de bir kaydı devre dışı bırakmak isterseniz nasıl yapıldığını öğrenin.

  Hesabınızı yeniden etkinleştirmek için bizimle iletişime geçmeniz

  gerekecektir.

  Hesabı silme

  Hesabınızı silerseniz kişisel verileriniz de kalıcı olarak silinir ve Airbnb hesabınız kapanır. Bu işlem geri alınamaz.

  İsteğiniz işleme alındıktan sonra kişisel bilgileriniz kalıcı olarak silinir (Gizlilik Politikamızda özetlendiği gibi yasal olarak saklamak zorunda olduğumuz veya saklamamıza izin verilen belirli bilgiler hariç). Dolayısıyla artık size hizmet sağlayamayız ve ileride Airbnb'yi tekrar kullanmaya karar verirseniz yeni bir hesap açmanız gerekir.

  Hesabınızı silme

  Hesabınızı ve içerdiği verileri şuradan silebilirsiniz: Verilerinizi yönetin.

  Verilere erişim

  Hesabınızdaki ana bilgilerin büyük bölümünü hesap gösterge panosunda görebilirsiniz.

  Airbnb'nin sizinle ilgili olarak bulundurduğu kişisel verilerin bir kısmının veya tamamının kopyasını alma

  Verilerinizin tamamının kopyasını almak için şu adresten bir dosya isteyebilirsiniz: Verilerinizi yönetin.

  Veri taşınabilirliği

  Taşınabilirlik hakkı

  Bu hakkı kullanırsanız Airbnb'ye sağladığınız belirli kişisel verilerin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde size sunulmasını isteyebilirsiniz.

  Taşınabilirlik hakkını kullanma

  Verilerinizin tamamının kopyası için şu adresten bir dosya indirebilirsiniz: Verilerinizi yönetin.

  Pazarlama mesajı almama tercihi

  Size pazarlama amaçlı e-posta, bildirim, mesaj gönderilmesini veya arama yapılmasını istememe hakkınızı kullanma

  Pazarlama tercihlerinizi değiştirmek istediğinizde herhangi bir pazarlama e-postasının altındaki "abonelikten çık" bağlantısını tıklayabilir veya hesabınıza giriş yapıp aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

  1. airbnb.com adresinde Hesabınıza gidin
  2. ve Bildirimler üzerine tıklayıp Promosyonlar ve İpuçları bölümünü bulun
  3. Artık alma istemediğiniz tipteki pazarlama gönderilerinin yanındaki kutudan işareti kaldırın
  4. Sayfanın en altına gidip Kaydet üzerine tıklayın

  Devre dışı bıraktıktan sonra hâlâ Airbnb'den e-posta alıyorsanız

  Size talep ettiğiniz bir hizmetle ilgili bildirimler (ör: rezervasyon onay e-postaları, işlem e-postaları) göndermek için iletişim bilgilerinizi kullanmaya devam ederiz. Airbnb'den (hizmet mesajları da dâhil) hiçbir bildirim almamak ancak Airbnb hesabınızı devre dışı bırakmanız veya silmenizle mümkündür.

  Airbnb'nin, pazarlama amacıyla üçüncü şahıslarla paylaşma dâhil olmak üzere kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmasına izin vermeme tercihi

  İkamet ettiğiniz yerin yasalarınca izin veriliyorsa Gizlilik Politikamızda belirtildiği gibi doğrudan pazarlama faaliyetlerinden bize e-posta göndererek ayrılabilirsiniz. Sizinle pazarlama amaçlı iletişim kurulmasını önlemek için ne yapmanız gerektiği yukarıda açıklanmıştır.

  Çerezleri nasıl yöneteceğiniz konusunda bilgi için Çerez Politikamıza bakın.

  Veri işlemeye itiraz

  Airbnb'nin size ait bazı kişisel verileri belirli amaçlarla işlemesine itiraz etme

  İkamet ettiğiniz yerin yasalarınca izin veriliyorsa Airbnb'nin işlemenin meşru menfaatlere dayandığı yerlerde kişisel bilgilerinizi (profil oluşturma dâhil) belirli amaçlarla işleme almamasını isteyebilirsiniz. Böyle bir işleme itiraz ederseniz Airbnb olarak verilerin bu şekilde işleme alınmasını zorunlu kılan yasal gerekçeler gösteremediğimiz sürece veya verilerin bu şekilde işleme alınması yasal hak talebi belirleme, uygulama veya savunma için zorunlu olmadıkça kişisel verilerinizi bu amaçla işleme almayız.

  Bize e-posta göndererek verilerinizin bu şekilde işleme alınmasına itirazınızı belirtebilirsiniz.

  Veri sahibi haklarını istemek için başka yöntemler

  Talebinizi ayrıca Gizlilik Politikamızın Bize Ulaşın bölümünde verilen adrese, Yasal Gizlilik ekibinin dikkatine posta yoluyla da gönderebilirsiniz. İsteğinizi işleme koymamız için bize aşağıdaki bilgileri sağlamanız yararlı olacaktır:

  • Konu: “Özel Veri Sahibinden Hak Talebi”
  • Özel Airbnb kimliğiniz (profilinizin bağlantısında en sonda yer alan numara)
  • İkamet ettiğiniz ülke