SİGORTA ÖZETİ

Japonya Ev Sahibi Sigortası

SİGORTA ÖZETİ

Japonya Ev Sahibi Sigortası

Japonya Ev Sahibi Sigortası nedir?

Japonya Ev Sahibi Sigortası, ev sahibinin* Airbnb platformunda ev paylaşımı nedeniyle başkalarının yaralanması veya başkalarının malına hasar gelmesiyle ilgili sorumluluk veya diğer masrafları üstlendiği durumlar ile ev sahibinin malının, misafirin* konaklaması nedeniyle zarar görmesinden ötürü ev sahibinin zarara uğradığı durumları kapsar. Misafirin konaklaması nedeniyle ev sahibinin malının hasar gördüğü durumlarda, ev sahibi ile misafir arasındaki anlaşmazlığın kendi aralarında çözülemeyip ev sahibi Airbnb ile iletişime geçtiğinde, sigorta teminatı geçerli olacaktır.

Japonya Ev Sahibi Sigortası, Sompo Japan Insurance Inc. tarafından sigorta edilen bir programdır.

Japonya Ev Sahibi Sigortası programından faydalanmak için ev sahiplerinin sigorta primi ödemesi gerekmez.

Japonya Ev Sahibi Sigortası teminat kapsamı için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Japonya Ev Sahibi Sigortası nedir?

Japonya Ev Sahibi Sigortası, ev sahibinin* Airbnb platformunda ev paylaşımı nedeniyle başkalarının yaralanması veya başkalarının malına hasar gelmesiyle ilgili sorumluluk veya diğer masrafları üstlendiği durumlar ile ev sahibinin malının, misafirin* konaklaması nedeniyle zarar görmesinden ötürü ev sahibinin zarara uğradığı durumları kapsar. Misafirin konaklaması nedeniyle ev sahibinin malının hasar gördüğü durumlarda, ev sahibi ile misafir arasındaki anlaşmazlığın kendi aralarında çözülemeyip ev sahibi Airbnb ile iletişime geçtiğinde, sigorta teminatı geçerli olacaktır.

Japonya Ev Sahibi Sigortası, Sompo Japan Insurance Inc. tarafından sigorta edilen bir programdır.

Japonya Ev Sahibi Sigortası programından faydalanmak için ev sahiplerinin sigorta primi ödemesi gerekmez.

Japonya Ev Sahibi Sigortası teminat kapsamı için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Japonya Ev Sahibi Sigortası nedir?

Japonya Ev Sahibi Sigortası, ev sahibinin* Airbnb platformunda ev paylaşımı nedeniyle başkalarının yaralanması veya başkalarının malına hasar gelmesiyle ilgili sorumluluk veya diğer masrafları üstlendiği durumlar ile ev sahibinin malının, misafirin* konaklaması nedeniyle zarar görmesinden ötürü ev sahibinin zarara uğradığı durumları kapsar. Misafirin konaklaması nedeniyle ev sahibinin malının hasar gördüğü durumlarda, ev sahibi ile misafir arasındaki anlaşmazlığın kendi aralarında çözülemeyip ev sahibi Airbnb ile iletişime geçtiğinde, sigorta teminatı geçerli olacaktır.

Japonya Ev Sahibi Sigortası, Sompo Japan Insurance Inc. tarafından sigorta edilen bir programdır.

Japonya Ev Sahibi Sigortası programından faydalanmak için ev sahiplerinin sigorta primi ödemesi gerekmez.

Japonya Ev Sahibi Sigortası teminat kapsamı için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

Sigorta süresi

Mevcut sigorta programının sigorta süresi 31 Temmuz 2023'ten 31 Temmuz 2024'e kadardır.

Sigorta süresi

Mevcut sigorta programının sigorta süresi 31 Temmuz 2023'ten 31 Temmuz 2024'e kadardır.

Sigorta süresi

Mevcut sigorta programının sigorta süresi 31 Temmuz 2023'ten 31 Temmuz 2024'e kadardır.

Kapsam ve koşullar


Japonya Ev Sahibi Sigortası kapsamı ve başvuru koşulları

Kapsam ve koşullarJaponya Ev Sahibi Sigortası kapsamı ve başvuru koşulları

Kapsam ve koşullarJaponya Ev Sahibi Sigortası kapsamı ve başvuru koşulları
Ev sahibinin sahip olduğu mülke verilen hasarın tazmini
İlgili şartlar, koşullar ve istisnalar dâhilinde, Japonya Ev Sahibi Sigortası teminatı, misafirin* konaklaması nedeniyle kaydın* ve ev sahibinin* sahip olduğu kişisel mülkün tahrip olması hâlinde ödenecektir. Ev sahibinin kiraya verdiği veya yönetmek için görevlendirildiği bir kayıttaki hasara ilişkin sigorta teminatı, aşağıda açıklanan ek teminatlar kapsamında sağlanabilir.

Ev sahibinin yaralanma veya mal hasarından sorumluluğu karşısında tazminat
Japonya Ev Sahibi Sigortası, ev sahibinin Airbnb platformundan rezerve edilen kayıtta misafirin konaklaması sırasında ve ev paylaşımının yol açtığı, bir misafire veya başkalarına yönelik yaralanma veya mal hasarı için ev sahiplerini de kapsamaktadır.*

Yaralanma veya mal hasarı içeren kazaları çözmek adına başkalarına yapmaları gereken ödemeler için ev sahibi tarafından yapılan masrafların tazmini
Ev sahibinin bir misafire veya başkalarına bedensel yaralanma veya mal hasarı içeren bir kazanın çözümü için yapması gereken ödemeler nedeniyle ev sahibinin yaptığı masraflar için Japonya Ev Sahibi Sigortası geçerli olabilir. Teminatın geçerli olması için kaza, ev paylaşımı işinden kaynaklanmalı ve misafirin Airbnb platformunda rezerve ettiği şekilde kayıtta kaldığı süre içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır. Yukarıda açıklanan her teminat, Japonya Ev Sahibi Sigortası poliçesinin geçerli şartlarına, koşullarına ve istisnalarına tabidir.

1. Teminatlı konaklama

Japonya Ev Sahibi Sigortası, ev sahibinin sahip olduğu, kiraya verdiği veya ev paylaşımı işi için yönetmekle görevlendirildiği kaydı kapsar.

(*) Kayıt, aşağıdaki tüm gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Otel İşletmesi Yasası uyarınca onaylanmış, Ulusal Stratejik Özel Bölgeler Yasası uyarınca sertifikalandırılmış veya Konut Konaklaması İşletmesi Yasası uyarınca bildirilmiş tesisler veya benzer konaklama işlerinin yürütüldüğü diğer tesisler anlamına gelir.
 • Tesisler ev sahibine ait olmalı, ev sahibi tarafından kiraya verilmeli veya yönetmek üzere ev sahibine emanet edilmiş olmalıdır.
 • Tesisler Airbnb'nin web sitesinde yayımlanmış olmalıdır.
 • Tesisler, Airbnb'nin hizmet koşullarını kabul eden ve Airbnb'nin web sitesini kullanan bir kişi tarafından rezervasyona açılmalı ve kullanılmalıdır. Konaklama tesisleri arasında mobil evler, otobüsler, kamp arabaları, ağaç evler ve park edilmiş ve konaklama tesisi olarak kullanılan diğer tesisler bulunur. Tekneler ve deniz araçları da konaklama tesisi olarak kullanılıyorlarsa bu kapsama dâhildir.


2. Ev sahibi/ev sahipleri

(*) Ev sahibi, ev paylaşımı işiyle uğraşan, kayıtları sağlayan ve bunun için yürürlükteki yasalara uygun olarak ruhsatlandırılmış veya başka şekilde izin verilmiş kişi demektir.

3. Misafir/Misafirler

(*) Misafir, kullanıcı tarafından davet edilen ve ev paylaşımı işini ortaklaşa kullananlar da dâhil, ev paylaşımı işini kullanan kişi demektir.

(*) Ev paylaşımı işi, (1948 tarihli 138 sayılı) Otel İşletmesi Yasası'nda belirtilen otel işi, (2013 tarihli 107 sayılı) Ulusal Strateji Özel Bölge Yasası'nda belirtilen işletme veya (2017 tarihli 65 sayılı) Konut Konaklaması İşletmesi Yasası'nda belirtilen konaklama işletmesi veya diğer benzer konaklama işletmeleri ile yukarıdaki hizmetlere bağlı olarak bu kaydın içinde veya dışında gerçekleştirilen her türlü faaliyet anlamına gelir.
Ev sahibinin sahip olduğu mülke verilen hasarın tazmini
İlgili şartlar, koşullar ve istisnalar dâhilinde, Japonya Ev Sahibi Sigortası teminatı, misafirin* konaklaması nedeniyle kaydın* ve ev sahibinin* sahip olduğu kişisel mülkün tahrip olması hâlinde ödenecektir. Ev sahibinin kiraya verdiği veya yönetmek için görevlendirildiği bir kayıttaki hasara ilişkin sigorta teminatı, aşağıda açıklanan ek teminatlar kapsamında sağlanabilir.

Ev sahibinin yaralanma veya mal hasarından sorumluluğu karşısında tazminat
Japonya Ev Sahibi Sigortası, ev sahibinin Airbnb platformundan rezerve edilen kayıtta misafirin konaklaması sırasında ve ev paylaşımının yol açtığı, bir misafire veya başkalarına yönelik yaralanma veya mal hasarı için ev sahiplerini de kapsamaktadır.*

Yaralanma veya mal hasarı içeren kazaları çözmek adına başkalarına yapmaları gereken ödemeler için ev sahibi tarafından yapılan masrafların tazmini
Ev sahibinin bir misafire veya başkalarına bedensel yaralanma veya mal hasarı içeren bir kazanın çözümü için yapması gereken ödemeler nedeniyle ev sahibinin yaptığı masraflar için Japonya Ev Sahibi Sigortası geçerli olabilir. Teminatın geçerli olması için kaza, ev paylaşımı işinden kaynaklanmalı ve misafirin Airbnb platformunda rezerve ettiği şekilde kayıtta kaldığı süre içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır. Yukarıda açıklanan her teminat, Japonya Ev Sahibi Sigortası poliçesinin geçerli şartlarına, koşullarına ve istisnalarına tabidir.

1. Teminatlı konaklama

Japonya Ev Sahibi Sigortası, ev sahibinin sahip olduğu, kiraya verdiği veya ev paylaşımı işi için yönetmekle görevlendirildiği kaydı kapsar.

(*) Kayıt, aşağıdaki tüm gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Otel İşletmesi Yasası uyarınca onaylanmış, Ulusal Stratejik Özel Bölgeler Yasası uyarınca sertifikalandırılmış veya Konut Konaklaması İşletmesi Yasası uyarınca bildirilmiş tesisler veya benzer konaklama işlerinin yürütüldüğü diğer tesisler anlamına gelir.

 • Tesisler ev sahibine ait olmalı, ev sahibi tarafından kiraya verilmeli veya yönetmek üzere ev sahibine emanet edilmiş olmalıdır.
 • Tesisler Airbnb'nin web sitesinde yayımlanmış olmalıdır.
 • Tesisler, Airbnb'nin hizmet koşullarını kabul eden ve Airbnb'nin web sitesini kullanan bir kişi tarafından rezervasyona açılmalı ve kullanılmalıdır. Konaklama tesisleri arasında mobil evler, otobüsler, kamp arabaları, ağaç evler ve park edilmiş ve konaklama tesisi olarak kullanılan diğer tesisler bulunur. Tekneler ve deniz araçları da konaklama tesisi olarak kullanılıyorlarsa bu kapsama dâhildir.

 • 2. Ev sahibi/ev sahipleri

  (*) Ev sahibi, ev paylaşımı işiyle uğraşan, kayıtları sağlayan ve bunun için yürürlükteki yasalara uygun olarak ruhsatlandırılmış veya başka şekilde izin verilmiş kişi demektir.

  3. Misafir/Misafirler

  (*) Misafir, kullanıcı tarafından davet edilen ve ev paylaşımı işini ortaklaşa kullananlar da dâhil, ev paylaşımı işini kullanan kişi demektir.

  (*) Ev paylaşımı işi, (1948 tarihli 138 sayılı) Otel İşletmesi Yasası'nda belirtilen otel işi, (2013 tarihli 107 sayılı) Ulusal Strateji Özel Bölge Yasası'nda belirtilen işletme veya (2017 tarihli 65 sayılı) Konut Konaklaması İşletmesi Yasası'nda belirtilen konaklama işletmesi veya diğer benzer konaklama işletmeleri ile yukarıdaki hizmetlere bağlı olarak bu kaydın içinde veya dışında gerçekleştirilen her türlü faaliyet anlamına gelir.

  Sigorta teminatı

  Sigorta süresi boyunca geçerli olan üst limit, bazı istisnalar dışında kaza başına 100.000.000 Japon yenidir.

  Sigorta teminatı

  Sigorta süresi boyunca geçerli olan üst limit, bazı istisnalar dışında kaza başına 100.000.000 Japon yenidir.

  Sigorta teminatı

  Sigorta süresi boyunca geçerli olan üst limit, bazı istisnalar dışında kaza başına 100.000.000 Japon yenidir.

  Teminat dışı bırakılma  Japonya Ev Sahibi Sigortası kapsamında yer almayan ana kalemler (ev sahibine ait mülke verilen hasarın tazminiyle ilgili maddeler)

  Teminat dışı bırakılma  Japonya Ev Sahibi Sigortası kapsamında yer almayan ana kalemler (ev sahibine ait mülke verilen hasarın tazminiyle ilgili maddeler)

  Teminat dışı bırakılma  Japonya Ev Sahibi Sigortası kapsamında yer almayan ana kalemler (ev sahibine ait mülke verilen hasarın tazminiyle ilgili maddeler)
  Kayda dâhil olmayan kalemler:

  • Döviz, para, külçe hâlinde değerli metaller, senetler veya menkul kıymetler.
  • Peyzaj mimarlığı, yollar ve kaldırımlardan ibaret arazi iyileştirmeleri dışında, (ancak herhangi bir dolgu alan veya söz konusu mülkün altındaki arazi dâhil) ya da herhangi bir kapalı depo, tesisat veya başka işleme ekipmanının içinde saklanan su haricindeki arazi, su veya arazinin içinde ya da üstünde olan diğer varlıklar.
  • Çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hayvanlar.
  • Ticari amaçlı dikilmiş ağaç ya da ekili mahsul.
  • Deniz araçları, hava araçları, uzay aracı ve uydular (ancak işletilmeyen ve kayıt olarak kullanılan herhangi bir deniz aracı için geçerli değildir).
  • Taşıtlar (ancak işletilmeyen ve kayıt olarak kullanılan herhangi bir taşıt için geçerli değildir).
  • Yer altı madenleri veya maden kuyuları ya da bu tür maden veya kuyuların içinde yer alan herhangi bir mal/mülk.
  • Barajlar, kanallar ve su setleri.
  • Transit hâlindeki mallar.
  • Konaklama tesisinin 305 metre ötesinde bulunan iletim ve dağıtım hatları.


  • Sigorta parasının ödenmediği beli başlı durumlar:
  • Savaş, yabancı bir ülkenin güç kullanması, devrim, hükûmetin ele geçirilmesi, iç savaş, silahlı ayaklanma ya da benzer olaylar ve isyanlar.
  • Tıbbi, bilimsel veya endüstriyel kullanım amaçlı radyoizotopların atom çekirdeklerinin nükleer bozunması hariç, nükleer bir reaksiyon veya nükleer yakıt malzemesinin veya nükleer kaynak malzemenin, radyoaktif elementin, radyoizotopun veya bu tür malzemelerle kirlenmiş malzemenin atom çekirdeğinin bozulmasından kaynaklanan radyasyon, patlama veya diğer zararlar veya nükleer reaksiyonlar veya bunlara atfedilebilen bir kaza.
  • Terörizm.
  • Zehirli biyolojik veya kimyasal maddelerin fiilî veya tehlikeli kötü amaçlı kullanımı.
  • Airbnb platformunda yapılan rezervasyonun tarihlerine bağlı olarak, misafirin kayıtta kalışından önce veya sonra meydana gelen hasar.
  • Ev sahiplerinin kasıtlı suistimali ya da ağır ihmalinden kaynaklanan hasar.
  • Ve benzerleri.
  Kayda dâhil olmayan kalemler:

 • Döviz, para, külçe hâlinde değerli metaller, senetler veya menkul kıymetler.
 • Peyzaj mimarlığı, yollar ve kaldırımlardan ibaret arazi iyileştirmeleri dışında, (ancak herhangi bir dolgu alan veya söz konusu mülkün altındaki arazi dâhil) ya da herhangi bir kapalı depo, tesisat veya başka işleme ekipmanının içinde saklanan su haricindeki arazi, su veya arazinin içinde ya da üstünde olan diğer varlıklar.
 • Çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hayvanlar.
 • Ticari amaçlı dikilmiş ağaç ya da ekili mahsul.
 • Deniz araçları, hava araçları, uzay aracı ve uydular (ancak işletilmeyen ve kayıt olarak kullanılan herhangi bir deniz aracı için geçerli değildir).
 • Taşıtlar (ancak işletilmeyen ve kayıt olarak kullanılan herhangi bir taşıt için geçerli değildir).
 • Yer altı madenleri veya maden kuyuları ya da bu tür maden veya kuyuların içinde yer alan herhangi bir mal/mülk.
 • Barajlar, kanallar ve su setleri.
 • Transit hâlindeki mallar.
 • Konaklama tesisinin 305 metre ötesinde bulunan iletim ve dağıtım hatları.

 • Sigorta parasının ödenmediği beli başlı durumlar:

 • Savaş, yabancı bir ülkenin güç kullanması, devrim, hükûmetin ele geçirilmesi, iç savaş, silahlı ayaklanma ya da benzer olaylar ve isyanlar.
 • Tıbbi, bilimsel veya endüstriyel kullanım amaçlı radyoizotopların atom çekirdeklerinin nükleer bozunması hariç, nükleer bir reaksiyon veya nükleer yakıt malzemesinin veya nükleer kaynak malzemenin, radyoaktif elementin, radyoizotopun veya bu tür malzemelerle kirlenmiş malzemenin atom çekirdeğinin bozulmasından kaynaklanan radyasyon, patlama veya diğer zararlar veya nükleer reaksiyonlar veya bunlara atfedilebilen bir kaza.
 • Terörizm.
 • Zehirli biyolojik veya kimyasal maddelerin fiilî veya tehlikeli kötü amaçlı kullanımı.
 • Airbnb platformunda yapılan rezervasyonun tarihlerine bağlı olarak, misafirin kayıtta kalışından önce veya sonra meydana gelen hasar.
 • Ev sahiplerinin kasıtlı suistimali ya da ağır ihmalinden kaynaklanan hasar.
 • Ve benzerleri.
 • Sigorta ücretinin ödenmediği ana durumlar (ev sahibi tarafından üstlenilen sorumluluk ve masrafların tazminine ilişkin maddeler)


  • Savaş, yabancı bir ülkenin güç kullanması, devrim, hükûmetin ele geçirilmesi, iç savaş, silahlı ayaklanma ya da benzer olaylar ve isyanlar.
  • Tıbbi, bilimsel veya endüstriyel kullanım amaçlı radyoizotopların atom çekirdeklerinin nükleer bozunması hariç, nükleer bir reaksiyon veya nükleer yakıt malzemesinin veya nükleer kaynak malzemenin, radyoaktif elementin, radyoizotopun veya bu tür malzemelerle kirlenmiş malzemenin atom çekirdeğinin bozulmasından kaynaklanan radyasyon, patlama veya diğer zararlar veya nükleer reaksiyonlar veya bunlara atfedilebilen bir kaza.
  • Ev sahiplerinin kasıtlı suistimalinden kaynaklanan hasar.
  • Ev sahibinin kiraladığı veya yönetmesi için görevlendirildiği bir kayda verilen zarara ilişkin, ev sahibinin kendisiyle beraber yaşayan akrabalara yapılacak ödemeler için yükümlülük veya masraflara maruz kaldığı durumlar hariç olmak üzere, bu akrabalara yönelik masraflar veya yükümlülükler.
  • Ev sahipleri için iş yaparken ev sahibi çalışanlarının maruz kaldığı fiziksel maluliyetten kaynaklanan masraflar veya yükümlülükler.
  • Ev sahibi ile başka bir kişi arasında zararın tazminine ilişkin özel bir anlaşma olması durumunda, sorumluluk bu anlaşmaya göre belirlenir.
  • Atık su veya emisyonlardan kaynaklanan kaza veya sorumluluk giderleri.
  • Avukatlar, kayıtlı yabancı avukatlar, yeminli mali müşavirler, vergi muhasebecileri, mimarlar, tasarımcılar, arazi ve konut müfettişleri, adli derecelendiriciler, idari derecelendiriciler, veteriner hekimler veya benzeri kişiler tarafından yürütülen profesyonel çalışmalardan kaynaklanan kaza veya sorumluluk giderleri.
  • Bir otomobilin veya bir geminin veya aracın tesis dışında bir kayıt olarak kullanılmasından ya da yönetilmesinden kaynaklanan herhangi bir hasar hariç olmak üzere, kayıt dışındaki herhangi bir uçak, otomobil, gemi veya aracın mülkiyetinden, kullanımından ya da yönetiminden kaynaklanan kaza veya sorumluluk giderleri.
  • Ev sahibinin kendisinin üstlenerek taahhütte bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, yenileme, genişletme veya yıkım gibi, kiralanan veya ev sahibinin yönetmekle yükümlü olduğu bir kaydın inşaat işinden kaynaklanan atfedilebilir kaza veya sorumluluk giderleri.
  • Hasarın yangından kaynaklandığı durumlar hariç olmak üzere, deprem, volkanik patlama, sel, tsunami veya benzeri doğa olayları gibi, kiralanan veya ev sahibinin yönetmekle yükümlü olduğu bir kaydın tahrip edilmesinden kaynaklanan kaza veya sorumluluk giderleri.
  • Ve benzerleri.

 • Savaş, yabancı bir ülkenin güç kullanması, devrim, hükûmetin ele geçirilmesi, iç savaş, silahlı ayaklanma ya da benzer olaylar ve isyanlar.
 • Tıbbi, bilimsel veya endüstriyel kullanım amaçlı radyoizotopların atom çekirdeklerinin nükleer bozunması hariç, nükleer bir reaksiyon veya nükleer yakıt malzemesinin veya nükleer kaynak malzemenin, radyoaktif elementin, radyoizotopun veya bu tür malzemelerle kirlenmiş malzemenin atom çekirdeğinin bozulmasından kaynaklanan radyasyon, patlama veya diğer zararlar veya nükleer reaksiyonlar veya bunlara atfedilebilen bir kaza.
 • Ev sahiplerinin kasıtlı suistimalinden kaynaklanan hasar.
 • Ev sahibinin kiraladığı veya yönetmesi için görevlendirildiği bir kayda verilen zarara ilişkin, ev sahibinin kendisiyle beraber yaşayan akrabalara yapılacak ödemeler için yükümlülük veya masraflara maruz kaldığı durumlar hariç olmak üzere, bu akrabalara yönelik masraflar veya yükümlülükler.
 • Ev sahipleri için iş yaparken ev sahibi çalışanlarının maruz kaldığı fiziksel maluliyetten kaynaklanan masraflar veya yükümlülükler.
 • Ev sahibi ile başka bir kişi arasında zararın tazminine ilişkin özel bir anlaşma olması durumunda, sorumluluk bu anlaşmaya göre belirlenir.
 • Atık su veya emisyonlardan kaynaklanan kaza veya sorumluluk giderleri.
 • Avukatlar, kayıtlı yabancı avukatlar, yeminli mali müşavirler, vergi muhasebecileri, mimarlar, tasarımcılar, arazi ve konut müfettişleri, adli derecelendiriciler, idari derecelendiriciler, veteriner hekimler veya benzeri kişiler tarafından yürütülen profesyonel çalışmalardan kaynaklanan kaza veya sorumluluk giderleri.
 • Bir otomobilin veya bir geminin veya aracın tesis dışında bir kayıt olarak kullanılmasından ya da yönetilmesinden kaynaklanan herhangi bir hasar hariç olmak üzere, kayıt dışındaki herhangi bir uçak, otomobil, gemi veya aracın mülkiyetinden, kullanımından ya da yönetiminden kaynaklanan kaza veya sorumluluk giderleri.
 • Ev sahibinin kendisinin üstlenerek taahhütte bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, yenileme, genişletme veya yıkım gibi, kiralanan veya ev sahibinin yönetmekle yükümlü olduğu bir kaydın inşaat işinden kaynaklanan atfedilebilir kaza veya sorumluluk giderleri.
 • Hasarın yangından kaynaklandığı durumlar hariç olmak üzere, deprem, volkanik patlama, sel, tsunami veya benzeri doğa olayları gibi, kiralanan veya ev sahibinin yönetmekle yükümlü olduğu bir kaydın tahrip edilmesinden kaynaklanan kaza veya sorumluluk giderleri.
 • Ve benzerleri.
 • Sigorta talepleri

  Sigorta talepleri

  Kaza bildirimi


  Ev sahibi, misafirin veya üçüncü bir şahsın yaralandığını veya mala yönelik hasara neden olduğunu fark ederse sigorta şartları geçerli olabileceğinden ev sahibi bunu derhâl Airbnb'ye bildirmelidir. Benzer şekilde ev sahibi, ev sahibinin sahibi olduğu mülke verilen hasarın farkına varırsa misafir ile ilk iletişime geçtikten sonraki 72 saat içinde, kendisi ve misafiri sorunun çözümü için bir anlaşmaya varamazlarsa bu durumu derhâl Airbnb'ye bildirmelidir çünkü sigorta şartları geçerli olabilir.

  Sigorta poliçesinin teslim talebi


  Bu Japonya Ev Sahibi Sigortası özeti, sigorta poliçesinin tüm şartlarını, koşullarını, sınırlamalarını ve istisnalarını içermez. Sigorta poliçesinin bir kopyasını istemek için lütfen Airbnb hesap bilgilerinizi ekleyerek Aon Japan, Ltd. ile iletişime geçin.

  Aracı sigorta şirketi


  Sompo Japan Insurance Inc.