Julie Mariah recommends the following sights (approx 1 hours drive):

Julie Stinna Renkilde
Julie Stinna Renkilde
Julie Mariah recommends the following sights (approx 1 hours drive):

Sightseeing

Skovtårn / forest tower. 20 minutes drive from the house
40 yerel halk öneriyor
Camp Adventure
1 Skovtårnsvej
40 yerel halk öneriyor
Skovtårn / forest tower. 20 minutes drive from the house
Kong Valdemars kongeborg fra omkring år 1160. Oplev gåsetårnet og borgen der er et af Danmarks største middelalderborge. King Valdemar's royal castle from around the year 1160. Experience the goose tower and the castle which is one of Denmark's largest medieval castles. 12 minutter kørsel syd / 12 minutes drive south
29 yerel halk öneriyor
Danmarks Borgcenter
1 Slotsruinen
29 yerel halk öneriyor
Kong Valdemars kongeborg fra omkring år 1160. Oplev gåsetårnet og borgen der er et af Danmarks største middelalderborge. King Valdemar's royal castle from around the year 1160. Experience the goose tower and the castle which is one of Denmark's largest medieval castles. 12 minutter kørsel syd / 12 minutes drive south
Knuthenborg Safaripark er en dyrepark på godset Knuthenborg umiddelbart sydøst for Bandholm på Lollands nordkyst. Safariparken har flere end 1000 dyr fordelt på cirka 70 dyrearter. De lever frit i parken, der er opdelt efter områder svarende til deres leveområder. Man kan køre i bil gennem parken.Knuthenborg Safari Park is an animal park on the estate Knuthenborg immediately southeast of Bandholm on Lolland's north coast. The safari park has more than 1000 animals divided into about 70 animal species. They live freely in the park, which is divided into areas corresponding to their habitats. You can drive through the park. 50 minutters kørsel syd / 50 minutes drive south
86 yerel halk öneriyor
Knuthenborg Safaripark
17 Knuthenborg Park
86 yerel halk öneriyor
Knuthenborg Safaripark er en dyrepark på godset Knuthenborg umiddelbart sydøst for Bandholm på Lollands nordkyst. Safariparken har flere end 1000 dyr fordelt på cirka 70 dyrearter. De lever frit i parken, der er opdelt efter områder svarende til deres leveområder. Man kan køre i bil gennem parken.Knuthenborg Safari Park is an animal park on the estate Knuthenborg immediately southeast of Bandholm on Lolland's north coast. The safari park has more than 1000 animals divided into about 70 animal species. They live freely in the park, which is divided into areas corresponding to their habitats. You can drive through the park. 50 minutters kørsel syd / 50 minutes drive south
1 hour drive from the house is Copenhagen - we recommend = experience Rosenborg Castle and the crown juvels, Frederiksborg Castle and the royal stables, Tivoli and Amalienborg castle that is the main residence of the Danish monarch. The Royal Life Guard, which looks after the Royal Family, changes guards at Amalienborg every day at 12th.
34 yerel halk öneriyor
København K
34 yerel halk öneriyor
1 hour drive from the house is Copenhagen - we recommend = experience Rosenborg Castle and the crown juvels, Frederiksborg Castle and the royal stables, Tivoli and Amalienborg castle that is the main residence of the Danish monarch. The Royal Life Guard, which looks after the Royal Family, changes guards at Amalienborg every day at 12th.

Naturoplevelse

Nordens største klatrepark kun 20 minutters kørsel fra huset. The biggest climbing park in Scandinavia - just 20 minutes drive from the house For all ages
40 yerel halk öneriyor
Camp Adventure
1 Skovtårnsvej
40 yerel halk öneriyor
Nordens største klatrepark kun 20 minutters kørsel fra huset. The biggest climbing park in Scandinavia - just 20 minutes drive from the house For all ages
Møns geocenter - geologisk museum Experience were Denmark was born. 1 times kørsel sydpå / 1 hours drive south
135 yerel halk öneriyor
Mons Klint
8 Stengårdsvej
135 yerel halk öneriyor
Møns geocenter - geologisk museum Experience were Denmark was born. 1 times kørsel sydpå / 1 hours drive south
Faxe Kalkbrud, den største i Danmark - the biggest limestone quarry in Denmark. Find forsteninger af muslingeskaller, koraller, søpindsvin og hajtænder. Find fossils of seashells, corals, sea urchins and shark teeth. 30 minutters kørsel fra huset mod nordøst / 30 minutes drive north east
8 yerel halk öneriyor
Faxe kalkbrud
Kalkbrudsvej
8 yerel halk öneriyor
Faxe Kalkbrud, den største i Danmark - the biggest limestone quarry in Denmark. Find forsteninger af muslingeskaller, koraller, søpindsvin og hajtænder. Find fossils of seashells, corals, sea urchins and shark teeth. 30 minutters kørsel fra huset mod nordøst / 30 minutes drive north east
Skoven er en af Danmarks fineste naturskove og noget af det tætteste, vi herhjemme kommer på en urskov. Suserup Skov har stået urørt siden slutningen af 1800-tallet, og jordbundsprøver fortæller, at der har vokset skov på stedet i mindst 6.000 år. Når de gamle træer falder, får de lov at blive liggende på skovbunden, hvor svampe, insekter og bakterier sørger for, at de bliver nedbrudt. Skoven er blandet løvskov med bøg, eg, el, elm, ask, ahorn, lind, hassel, hvidtjørn, vilde pærer og skovæbler – alle sået af naturen selv. De ældste træer er ca. 400 år gamle. På grund af sin særlige historie er Suserup Skov et vigtigt forskningsområde. Man må derfor kun færdes på stierne, som fører rundt i hele skoven. 40 minutters kørsel fra huset. The forest is one of Denmark's finest natural forests and one of the closest we come to a primeval forest here. Suserup Forest has remained untouched since the end of the 19th century, and soil samples show that forest has grown on the site for at least 6,000 years. When the old trees fall, they are allowed to remain on the forest floor, where fungi, insects and bacteria cause them to decompose. The forest is a mixed deciduous forest with beech, oak, elm, elm, ash, maple, linden, hazel, hawthorn, wild pears and forest apples - all sown by nature itself. The oldest trees are approx. 400 years old. Due to its special history, Suserup Forest is an important research area. You must therefore only walk on the paths that lead around the entire forest. 40 minutes drive from the house.
Suserup Skov
14 Suserupvej
Skoven er en af Danmarks fineste naturskove og noget af det tætteste, vi herhjemme kommer på en urskov. Suserup Skov har stået urørt siden slutningen af 1800-tallet, og jordbundsprøver fortæller, at der har vokset skov på stedet i mindst 6.000 år. Når de gamle træer falder, får de lov at blive liggende på skovbunden, hvor svampe, insekter og bakterier sørger for, at de bliver nedbrudt. Skoven er blandet løvskov med bøg, eg, el, elm, ask, ahorn, lind, hassel, hvidtjørn, vilde pærer og skovæbler – alle sået af naturen selv. De ældste træer er ca. 400 år gamle. På grund af sin særlige historie er Suserup Skov et vigtigt forskningsområde. Man må derfor kun færdes på stierne, som fører rundt i hele skoven. 40 minutters kørsel fra huset. The forest is one of Denmark's finest natural forests and one of the closest we come to a primeval forest here. Suserup Forest has remained untouched since the end of the 19th century, and soil samples show that forest has grown on the site for at least 6,000 years. When the old trees fall, they are allowed to remain on the forest floor, where fungi, insects and bacteria cause them to decompose. The forest is a mixed deciduous forest with beech, oak, elm, elm, ash, maple, linden, hazel, hawthorn, wild pears and forest apples - all sown by nature itself. The oldest trees are approx. 400 years old. Due to its special history, Suserup Forest is an important research area. You must therefore only walk on the paths that lead around the entire forest. 40 minutes drive from the house.