Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Kapsayıcı konukseverlik ve ön yargıyla mücadele uygulamaları

  Uzmanlar yararlı stratejileri ana hatlarıyla belirtiyor ve ev sahiplerine rehberlik sunuyor.
  Yazan Airbnb, yayımlanma tarihi 26 Ara 2019
  11 dakikalık okuma
  Güncelleme tarihi: 14 Haz 2022

  Önemli noktalar

  • Ön yargı büyük ölçüde bilinçaltı düzeyde var olur

  • Potansiyel misafirleri değerlendirmek için objektif kriterler kullanın

  • Herkes için eşit standartlar kullanarak ve düşüncenizi açıkça belirterek harekete geçin

  Airbnb, seyahatin bağlantı kurmaya ve daha açık ve kapsayıcı bir dünya oluşturmaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Ayrımcılık, böyle bir bağlantının önünde gerçekten büyük bir engeldir; bu nedenle ayrımcılığı ele almak çok önemlidir.

  Airbnb, ev sahipleri ve misafirlerin ayrımcılığı ve ona neden olan ön yargıları anlamalarına yardımcı olmak için tanınmış sosyal psikologlar Harvard Üniversitesi'nden Dr. Robert W. Livingston ve Lawrence Üniversitesi'nden Dr. Peter Glick ile çalıştı. Bu makaledeki ana esaslar ve en iyi uygulamalar onların araştırma ve bilgilerinden esinlenmiştir.

  Ön yargı ve ayrımcılık: Aradaki fark nedir?

  "Ön yargı", bir kişinin ırk, din, ulusal köken, etnik köken, engellilik, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim veya yaş gibi özelliklerine dayanarak o kişi hakkında oluşturulan duygu veya varsayımları ifade eder. "Ayrımcılık", özelliklerini temel alarak bir insana farklı davranmaktır. Ön yargı her zaman ayrımcılığa yol açmaz ancak genellikle ayrımcılığın başladığı yerdir.

  Örtülü ön yargı nedir?

  Ön yargı, büyük ölçüde bilinçaltı düzeyde var olur ve genellikle "örtülü ön yargı" olarak adlandırılır. Örtülü ön yargı, insanlara nasıl davrandığımızı etkileyebilir; bazen farkına bile varmadan ayrımcılık yapmamıza neden olabilir.

  Cinsiyete dayalı ve LGBTQ bireylere yönelik ön yargı

  Toplumsal cinsiyet rollerinin toplumdaki kökleri derinlere iner ve bunun farkında olsak da olmasak da çoğumuz bu rolleri insanların nasıl davranması gerektiği konusunda karar vermek için kullanırız. Toplumsal cinsiyete dair basmakalıp yargıların LGBTQ (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, kararsız, queer) bireyler üzerinde önemli etkileri vardır çünkü kimlikleri toplumsal normlara meydan okumaktadır.

  Toplumsal cinsiyet ve LGBTQ konularında hangi noktada duruyor olursanız olun başkalarına karşı konukseverlik göstermenin onların görüşlerinin veya yaşam tarzının benimsenmesini gerektirmediğini unutmamanız önemlidir.

  Basmakalıp düşüncelerin rolü

  Ön yargının kendini gösterme yöntemlerinden biri de basmakalıp düşüncelerdir. Basmakalıp düşünce, belirli bir insan tipine dair yaygın olarak kullanılan ancak aşırı basitleştirilmiş veya abartılmış bir imge veya fikirdir. Herkes belirli bir dereceye kadar basmakalıp düşüncelere sahiptir: bazen bilinçli olarak bazen de bilinçsiz olarak. Bir grup insanı basmakalıp düşüncelere göre kategorileştirmek kasıtsız hakaretlerden aşırı adaletsizliğe kadar genellikle ayrımcı davranışlara neden olabilir.

  Nasıl harekete geçebilirsiniz?

  Ayrımcılık, Airbnb'nin temel değerlerine aykırıdır ve platformumuzda yasaktır. Örtülü ön yargıdan kaynaklansa bile kontrol edilebilir ve önlenebilir.

  İşte her ev sahibinin ön yargıyla mücadele etmek ve daha kapsayıcı bir topluluk oluşturmak için atabileceği bazı adımlar:

    • Düşüncelerinizi açıkça belirtin. Profilinize kapınızın herkese açık olduğunu belirten bir mesaj ekleyin. Bu, yalnızca misafirlerin hoş karşılandıklarını hissetmelerini sağlamaz, aynı zamanda diğer ev sahiplerine de çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini benimsemeleri konusunda ilham verebilir.
    • Herkes için eşit standartlar uygulayın. Bir dizi objektif kriter oluşturun ve potansiyel misafirlerinizi değerlendirmek için her zaman aynı kriterleri kullanın. Örneğin, tarihler sizin için uygun mu? Konaklamaya gelen misafir sayısını ağırlayabilir misiniz? Kriterleriniz durumdan duruma tutarsızlık gösteriyorsa karar verme sürecinizde ön yargı etkili olabilir.
    • Bilinçli şekilde karar verin. Bir misafiri kabul etmeden veya reddetmeden önce bu kararı neden verdiğinizi belirleyin ve kendinizi belirlediğiniz kriterler doğrultusunda özenli bir açıklama yapmaya zorlayın. Kendinize, misafire neden reddedildiğini yüz yüze söylerken kendinizi rahat hissedip hissetmeyeceğinizi sorun.
    • Basmakalıp yargıları unutun. Örtülü ön yargıları tersine çevirmenin kanıtlanmış birkaç yolundan biri basmakalıp yargılara karşı çıkan deneyimler ve bilgi peşinde koşmaktır. Konfor alanınızdan çıkın ve farklı kesimlerden veya topluluklardan gelen insanlarla tanışın. Toplumun farklı kesimlerinden Airbnb misafirlerini kabul edin. Pozitif iletişim ve sosyal etkileşim ön yargıları azaltabilir.

    Her misafirin sıcak karşılandığını hissetmesine yardımcı olacak ipuçları alın

    Bu makalede yer alan bilgiler yayım tarihinden bu yana değişmiş olabilir.

    Önemli noktalar

    • Ön yargı büyük ölçüde bilinçaltı düzeyde var olur

    • Potansiyel misafirleri değerlendirmek için objektif kriterler kullanın

    • Herkes için eşit standartlar kullanarak ve düşüncenizi açıkça belirterek harekete geçin

    Airbnb
    26 Ara 2019
    Bu yardımcı oldu mu?