İçeriğe atla
Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Ev sahiplerinin seslerini duyurmalarına nasıl yardımcı oluyoruz?

  Karşınızda Airbnb Ev Sahipleri Danışma Kurulu ve Airbnb Ev Sahipleri Bağış Fonu.
  Yazan Airbnb, yayımlanma tarihi 30 Eki 2020
  6 dakikalık okuma
  Güncelleme tarihi: 28 Nis 2021

  Airbnb olarak hisselerimizi halka açmaya hazırlanırken ev sahipleriyle olan ortaklığımızı merkeze alıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ev sahibi liderleriyle çalıştıktan sonra ev sahiplerine hak ettikleri yeri vermek ve şirketimizin başarısında rol oynama fırsatı tanımak için resmî bir program başlatıyoruz.

  Bu program, eşit derecede önemli iki bölümden oluşuyor:
  • Ev Sahipleri Danışma Kurulu: Airbnb'deki çeşitli ev sahiplerinden oluşan ve ev sahibi topluluğunu temsil etmek ve ev sahiplerinin fikirlerine kulak verilmesini sağlamak için Airbnb yöneticileriyle düzenli olarak bir araya gelen grup
  • Airbnb Ev Sahipleri Bağış Fonu: Başlangıçta 9,2 milyon Airbnb hisse senedi ile finanse edilmesini beklediğimiz, ev sahibi topluluğumuzu hem bugün hem de gelecekte desteklemek için kullanılacak bir fon

  Masada size de yer vererek, ev sahibi topluluğunu destekleyen programlara ve girişimlere yatırım yapmayı ve şirket olarak bir sonraki adımımızı atarken sizlerin de fikirlerini öğrenmeyi amaçlıyoruz.

  Sorularınız olduğunu biliyoruz, o yüzden size bazı cevaplar sunuyoruz.

  Ev Sahipleri Danışma Kurulunun rolü nedir? Neleri etkileme olanağına sahip olacak?
  Danışma Kurulu, Airbnb ev sahiplerinin sesini Airbnb liderlerine aktaracak. Ev Sahipleri Danışma Kurulu üyelerinin her ay Airbnb ile bir araya gelmelerini ve ilerlememizle ilgili düzenli güncellemeleri toplulukla
  paylaşmalarını, ayrıca ev sahibi topluluğundan gelen önerileri sunmak için her yıl yöneticilerle resmî bir Danışma Kurulu Forumu düzenlemelerini bekliyoruz.

  Kurulun önemli bir görevi de Airbnb Ev Sahipleri Bağış Fonu dağıtılmaya hazır olduğunda nerelere yatırılacağı konusundaki kararın oluşturulmasına katkı sağlayacak bilgileri sunmaktır. Buna politika değişiklikleri, hibe programları ve yeni ürün konseptleri dâhil olabilir. Ancak bundan önce, Danışma Kurulu, Airbnb'nin yol haritasını ve uzun vadeli planlarını etkileme olanağına sahip olacaktır.

  Ev Sahipleri Danışma Kurulu kimlerden oluşacak ve bu kişiler neye göre seçiliyor?

  Ev Sahipleri Danışma Kurulu, 2021 yılında Ev Sahibi Liderleri programımızın 10 ila 15 üyesinden oluşacaktır. Bu sayıya Topluluk Merkezimizde etkin olarak yer alan ev sahipleri de dâhildir. Bölge, ırk, cinsiyet, sosyoekonomik statü ve ev sahipliği türü dâhil olmak üzere her kesimi temsil edecek kişilere yer verilmesine özen gösterildi.

  İlk görev dönemi bir yıl sürecek olan üyeler, gelecekteki Ev Sahipleri Danışma Kurulu üyeleri için geçerli olacak ölçütleri ve seçim sürecini belirlemekten sorumlu olacak. Yıl sonuna kadar üyelerle tanışmış olacaksınız.

  Ev Sahipleri Danışma Kurulu beni Airbnb liderleri karşısında nasıl temsil edecek?
  Ev Sahipleri Danışma Kurulunun görevi, ev sahiplerinin seslerini duyurabilmesini sağlamaktır.

  • Kurul, Airbnb ev sahipleri ile Airbnb liderleri arasında resmî irtibat işlevi görecek ve ev sahiplerinin Airbnb ile yaptıkları toplantılara ve yılda bir kez düzenlenecek resmî Danışma Kurulu Forumuna katılacak.
  • Toplantılarda alınan kararları ve güncel bilgileri düzenli olarak ev sahibi topluluğuyla paylaşacak.
  • İlk oluşturulan grup, kendinden sonra gelecek Danışma Kurulu üyelerinin seçilme sürecini de belirleyecek ve ev sahibi topluluğundan fikir toplamak için resmî bir süreç oluşturacak.
  Ev Sahipleri Danışma Kurulu, sizlerden geri bildirim alarak fikirlerinizi öğrenmek ve sesinizin duyulmasını sağlamak için gerçekleştirdiğimiz oturum ve atölyelerde ortaya konan birikimden yararlanır. Bu bakımdan, Danışma Kurulu üyelerinin programın kilit unsurlarını kavramalarını istiyoruz. İlk Danışma Kurulu üyelerimizle yıl sonuna kadar sürecek görüşmelere başlayacağız. En başından itibaren onların rehberliği doğrultusunda ilerlemek istiyoruz.

  Nasıl fikir gönderebilirim? Fikrimin gerçekten dikkate alınıp alınmadığını nasıl bilebilirim?
  İlk Ev Sahipleri Danışma Kuruluyla birlikte çalışarak ev sahiplerinin resmî Danışma Kurulu forumlarında fikirlerini Airbnb liderlerine aktarabilmelerini sağlayacak resmî bir süreç oluşturacağız. Danışma Kurulu üyelerini sizlere tanıtırken bu konuda daha fazla bilgi paylaşmayı planlıyoruz.

  Bağış fonu nedir?
  Bağış, bir kuruluş tarafından belirtilen belirli bir amaç veya program doğrultusunda kullanılmak üzere dağıtılan mali varlıktır (bu durumda hisse senedi). Birçok durumda, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara veya üniversitelere verilir.

  Bir "anapara" (bu durumda 1 milyar ABD doları tutarında bir hedef) ayırarak ve varsa anapara faizine ve artışına yatırım yaparak uzun vadeli destek sağlanır.

  Örneğin: Bir üniversitenin faizle birlikte yılda %5 oranında büyüyen 100 milyon ABD doları tutarında bir bağış fonu olabilir. Bu da üniversiteye fonu tüketmeden burs gibi olanaklara yatırım yapmak için yılda 5 milyon ABD doları kazandırır.

  Airbnb Ev Sahipleri Bağış Fonu nedir?
  Airbnb başarılı oldukça ev sahiplerinin de bu başarıdan pay alması gerekir. Ev Sahipleri Bağış Fonu, Airbnb tarafından oluşturulan bir fondur. Başlangıçta 9,2 milyon Airbnb hisse senedi ile finanse edilmesini bekliyoruz. 1 milyar ABD dolarına ulaşıldığında Airbnb'deki ev sahiplerini destekleyecek programları ve önerileri finanse etmek için 1 milyar ABD dolarının üzerindeki tutarı kullanmaya başlamayı planlıyoruz.

  Bu programı tasarlarken ev sahiplerinden aldığımız önemli bir geri bildirim de esneklik sağlayabilmekti. Bu nedenle, bağış fonunun nasıl kullanılabileceği ve her yıl finanse ettiğimiz programların bu geri bildirimlere bağlı olarak neden değişebileceği konusunda ev sahibi topluluğundan yeni fikirler ve geri bildirimler isteyeceğiz.

  Bağışlar nasıl dağıtılacak?
  Bağış fonu, ev sahiplerine fayda sağlamak için oluşturulmuştur ve her yıl bu paranın nasıl dağıtılacağı ev sahiplerinden gelen geri bildirime göre ve Ev Sahipleri Danışma Kurulunun takdiriyle belirlenecektir. Bunda odak noktası, desteğe ihtiyacı olan küçük bir ev sahibi grubu veya belirli bir dönüm noktasına ulaşmış ya da herkese fayda sağlayacak yeni bir ürüne yatırım yapmış ev sahipleri olabilir.

  Ev sahibi atölyelerinde fikir olarak ortaya atılan potansiyel programlara şu örnekler verilebilir:

  • Kriz zamanlarında ev sahiplerine aktarılacak acil durum fonları
  • Ev sahiplerinin başarısına katkı sunacak yeni ürünlere yatırım
  • Airbnb misyonunu en çok ilerleten seçme bir ev sahibi grubuna yıllık ödeme
  • Ev sahipleri ve ailelerinin eğitim masraflarına katkıda bulunacak yardımlar

  Bu program esnek bir şekilde uygulanacak ve 2020 Süper Ev Sahibi Yardım Fonu'ndan öğrenilenler temelinde ev sahipleri, bağış dağıtılacak her yıl topluluğa nasıl bir yatırım yapılacağı konusunda söz sahibi olabilecektir.

  En başından itibaren Ev Sahipleri Danışma Kurulu rehberliğinde ilerlemek istediğimiz için yaklaşımımız konusunda fikirlerini almak üzere yıl sonuna kadar kurul üyeleriyle görüşeceğiz.

  Paranın nasıl kullanılacağına kim karar verecek?
  Ev sahiplerine fayda sağlayacak ve ev sahiplerinin fikirleri ve geri bildirimleriyle şekillenecek kalıcı bir bağış sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Fonun nasıl dağıtılacağı konusunda nihai karar verme yetkisi yalnızca Airbnb'ye ait olmakla birlikte bunu ev sahibi topluluğundan gelen öneriler ve geri bildirim doğrultusunda gerçekleştireceğiz.

  Ev Sahipleri Danışma Kurulu, ev sahibi topluluğunun fikirlerini öğrenebilmek için Airbnb yöneticileriyle düzenli olarak (resmî Danışma Kurulu Forumları da dâhil) fikir alışverişi yapacaktır.

  Paranın nereye gideceği konusunda son sözü şirket söylüyorsa bağışlar nasıl ev sahipleri tarafından şekillendirilmiş olacak?
  Bu program, ancak ve ancak ev sahipleri bu program sayesinde kendilerini daha güçlü ve destek görmüş hissederse başarılı olacaktır. Dolayısıyla bu programı daha büyük bir bütünün parçası olarak görüyoruz. Ev sahiplerine söz hakkı tanıyacak, resmî bir teklif süreci sunacak ve zaman içinde ev sahibi topluluğuna yapacağımız yatırımları şekillendirecek anlamlı bir fon elde etmemizi sağlayacak bir dizi program oluşturmayı amaçlıyoruz.

  Airbnb tüm yatırımlarda tek karar merci olsa da finanse edilecek teklifler ev sahibi topluluğumuzdan gelecek ya da onlar tarafından şekillendirilecektir.

  Neden fondan para çekmeden önce miktarın 1 milyar ABD dolarına ulaşmasını bekliyorsunuz?
  Bağış, ev sahiplerimize yapılan uzun vadeli bir yatırımdır ve Airbnb olduğu sürece var olması amaçlanmıştır. Yalnızca bugünkü ev sahiplerini değil, gelecekte Airbnb topluluğuna katılacak ev sahiplerini de destekleyebilecek kadar başarılı olmak istiyoruz.

  Bağış fonunun başlangıçta 1 milyar ABD dolarına ulaşmasını beklemek, gelecekteki yeni teklifleri ve programları finanse edebilecek kaynağa sahip olma fırsatı anlamına geliyor; böylece ev sahiplerinin sunduğu fikirlere uzun bir süre boyunca kaynak ayırabilmeyi amaçlıyoruz.

  Fonun ulaştığı tutar konusunda sizleri düzenli olarak bilgilendireceğiz ve 1 milyar ABD doları eşiğine ulaşmadan önce topluluktan geri bildirim ve öneriler alıp bunları tıpkı bugün de olduğu gibi finanse etmeye devam edeceğiz.

  Ya bağışın değeri düşerse veya tutar 1 milyar dolara ulaşmazsa?
  Bağış fonunun 1 milyar dolara ulaşmasını umuyoruz ve zaman içinde bu fona şirketin toplam değerinin %2'sine varacak ölçüde hisseyle katkıda bulunabiliriz.

  Bu arada, Ev Sahipleri Danışma Kurulumuzun yardımı ve etkisiyle, bugün olduğu gibi ev sahibi topluluğundan gelen fikir ve önerilere yatırım yapmaya devam edeceğiz.

  Airbnb'nin topluluk hibeleri nedir ve nasıl çalışır?
  Bağışın 1 milyar dolara ulaşmasından önce ev sahiplerinin kendi yerel topluluklarındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşları veya girişimleri desteklemek için, her yıl doğrudan Airbnb tarafından finanse edilecek 10 milyon dolar hibe yapmayı planlıyoruz. Ev Sahipleri Danışma Kurulu, ev sahiplerinin geri bildirimlerine göre bu hibelerle kimlere destek sağlayacağımız konusunda söz sahibi olacak.

  Bu girişimleri nasıl geliştirdiniz?
  Bu girişimleri ev sahiplerinden aldığımız kapsamlı geri bildirimlerle geliştirdik. Çok sayıda ev sahibiyle bir dizi atölye ve odak grubu çalışmaları yaparak 2019 ve 2020'de geri bildirim toplamaya başladık. Vizyonumuzun bir parçası ve son bir yılda ev sahipleriyle yaptığımız atölyelerin doğrudan bir sonucu olarak programın tamamını ev sahipleriyle ortaklaşa tasarlayacağız.

  Airbnb
  30 Eki 2020
  Bu yardımcı oldu mu?