Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Asyalı ve Pasifik Adalı Amerikalılar topluluğuna destek verme

  İşte daha iyi bir müttefik olmanıza yardımcı olacak bazı kaynaklar ve fikirler.
  Yazan Airbnb, yayımlanma tarihi 23 Mar 2021
  7 dakikalık okuma
  Güncelleme tarihi: 23 Mar 2021

  Pandeminin başlangıcından bu yana Asyalı ve Pasifik Adalı Amerikalılara karşı ayrımcılıkta artış olmuştur. Bildiğiniz gibi, son birkaç haftadır ABD'de gitgide tırmanan ve özellikle yaşlı yurttaşları hedef alan Asya kökenlilere yönelik şiddet olayları Daoyou Feng, Delaina Ashley Yaun, Hyun Jung Grant, Paul Andre Michels, Soon Chung Park, Suncha Kim, Yong Ae Yue ve Xiaojie Tan'ın geçen hafta Atlanta'da trajik biçimde öldürülmeleriyle zirve yaptı. Airbnb olarak, Asyalı ve Pasifik Adalı Amerikalılara yönelik ayrımcılığın uzun zamandır devam eden, küresel bir sorun olduğunun farkındayız.

  Şubat ayında, çalışan kaynak gruplarımızdan Asians@Airbnb, Asya kökenlilere karşı ayrımcılıkla nasıl mücadele edeceğimizi anlamamıza ve Asya ve Pasifik Adaları kökenli topluluğa daha fazla destek sağlamamıza yardımcı olacak bir rehber hazırladı. Bu kaynakları kullanımınıza sunuyoruz.

  Asya kökenlilerle müttefiklik ve onlara karşı ayrımcılıkla mücadele için bilgi kaynakları

  Asyalılarla müttefiklik ve Asya kökenli Amerikalılara karşı ayrımcılıkla mücadelede yol gösterecek olan bu eğitim ve bilgi kaynakları Asians@Airbnb tarafından derlenmiştir.

  Yakın geçmiş
  Pandeminin başlangıcından bu yana Asya kökenlilere karşı nefret suçları giderek artmaktadır. Stop AAPI Hate grubuna 19 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında 3.795 olay bildirilmiştir. Gerçek olay sayısının bundan kat kat fazla olduğu düşünülüyor. En son Atlanta'daki silahlı saldırılarda Daoyou Feng, Delaina Ashley Yaun, Hyun Jung Grant, Paul Andre Michels, Soon Chung Park, Suncha Kim, Yong Ae Yue ve Xiaojie Tan'ı kaybettik. Son birkaç haftada ise yaşlılarımızı hedef alan Asya kökenlilere yönelik şiddet olaylarının ürkütücü boyutlarda arttığını gördük. Topluluğumuzu hedef alan bu şiddet eylemlerini lanetliyor ve hepinizi bu adaletsizliklere tepki göstermeye çağırıyoruz.

  Topluluğumuza yönelik nefret suçlarının yeni olmadığını hatırlamak önemlidir. Asyalı Pasifik Adalılar topluluğu, COVID-19'dan çok önce Asyalıları hedef alan yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa maruz kalmıştır (örneğin, 1882 Çinlileri Hariç Tutma Yasası, Japon toplama kampları, Filipinli Tarım İşçileri Hareketi'nin doğuşuyla sonuçlanan şiddet olayları ve daha fazlası). Ve çeşitli dönemlerde sesimizi yükseltmeye çalıştıkça susturulduk, susturulmaya da devam ediyoruz. Beyaz ayrıcalıklarından yararlanma ve örnek azınlık mitinin sürüp gitmesi nedeniyle mücadelemiz çoğu zaman gözden kaçmıştır ve kaçmaktadır. Oysa biz de beyaz değiliz, biz de adaletsizliğe ve ayrımcılığa uğruyoruz; bizi görmenizi ve sesimizi duymanızı istiyoruz.

  Yaygın bir şekilde sesimizi duyurmak, Asya ve Pasifik Adaları kökenli Amerikalılar topluluğuna görünürlük ve adalet getirmek için sizden yardım istiyoruz. Asya Pasifik kökenli toplulukların üyelerine, dostlarına ve müttefiklerine kendi topluluklarında Asyalılara karşı süren ırkçılığı daha iyi anlama, buna karşı tavır alma ve bize destek verme konusunda yol gösterme amacıyla çeşitli kaynaklardan oluşan bir kılavuz hazırladık.

  Şu anda yapabileceklerimiz

  1. Farkındalığı artırın, sesinizi çıkartın ve hem bu son saldırıları hem de Asya kökenlilere karşı ırkçılığı kınayın
  Ana akım medya, tıpkı son bir yıldır olduğu gibi Asyalı ve Pasifik Adalı Amerikalılar topluluğunun uğradığı nefret suçları hakkında yeterince haber yapmıyor. Bu durum, tenimizin renginden ötürü ayrımcılıkla karşılaşmadığımız yanılgısının sürmesine, üstelik mücadelemizin de giderek susturulmasına neden oluyor. Asyalı ve Pasifik Adalı Amerikalıların seslerini duyurmak için yapabilecekleriniz:

  2. Asya kökenlilere yönelik saldırıları ve diğer suçları
  bildirmek için StopAAPIHate.org adresine gidin.

  3. Ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığınızda kendinizi korumak veya böyle olaylara tanık olduğunuzda güvenli bir şekilde başkaları adına müdahalede bulunmak için
  Hollaback Bystander Intervention tarafından sunulan web seminerleri ile eğitim programlarına katılın.

  4. Asyalı ve Pasifik Adalılara karşı ayrımcılığın tarihi ve bununla mücadelede aşılması gereken engeller hakkında bilgi edinin

  5. Asyalı ve Pasifik Adalı Amerikalı topluluklarına yönelik ırkçılıkla aktif olarak mücadele eden kuruluşlara destek verin, bağışta bulunun ve gönüllü hizmet verin

  Aşağıdaki örgütler hakkında bilgi edinmek ve bunlara destek olmak isteyebilirsiniz:

  Atlanta merkezli yerel toplum örgütleri

  • Asian Americans Advancing Justice in Atlanta: Asian Americans Advancing Justice örgütünün Atlanta şubesi 16 Mart 2021 Salı günü meydana gelen şiddet eylemlerinin mağdurlarına ve ailelerine yardım için bir bağış toplama etkinliği düzenledi.
  • Center for Pan Asian Services: Göçmenler, mülteciler ve genel olarak ayrıcalıksız kimseler için kapsamlı sağlık ve toplum hizmetleri, yetenek geliştirme ve hak savunuculuğu yoluyla kendine yeterlilik ve eşitliği ilerletme amacıyla Atlanta'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu.

  Ulusal kuruluşlar ve bağışta bulunmak için platformlar

  • GoFundMe.org AAPI Topluluk Fonu, Asya Pasifik kökenli Amerikalılara güç ve moral verme, bu topluluklar için daha güvenli bir ortam yaratma ve şiddetten etkilenenlere destek sunma gibi girişimler için bir bağış toplama etkinliğidir. # StopAsianHate
  • Asian Americans Advancing Justice (AAJC): Asya kökenli Amerikalılar için barınma hakkı, göç, medeni haklar, işçi hakları ve diğer konulara odaklanan ulusal sivil toplum örgütü.
  • Stop AAPI Hate: Asya ve Pasifik Adaları kökenli Amerikalı topluluklara yönelik nefret ve taciz olaylarını belgeler ve bunlara müdahale eder.
  • Hate Is A Virus: Asyalı ve Pasifik Adalı Amerikalılara karşı COVID-19 ile birlikte ayyuka çıkan ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele amaçlı bir kitle hareketi olarak doğdu. Asyalı ve Pasifik Adalı Amerikalıların yanı sıra siyahlar, yerliler ve genel olarak beyazlar dışındaki herkese yönelik yabancı düşmanlığı ve nefretle sürdürülebilir temelde mücadele eden bir örgüt hâline geldi.
  • Act To Change : Asya ve Pasifik Adaları kökenli topluluklara yönelik olanlar da dâhil olmak üzere her türlü zorbalıkla mücadele eden ulusal sivil toplum örgütüdür. Irkçılıkla mücadelede topluluğa destek amaçlı "The Racism is a Virus Toolkit" adlı bir yayımı vardır.
  • National Council of Asian Pacific Americans: Asya kökenli Amerikalı ve Hawaii Yerlisi Pasifik Adalı toplulukların çıkarlarını korumak amacıyla ulusal ölçekte 37 ulusal Asya Pasifik Amerikalı örgüt tarafından oluşturulan daha geniş bir ittifakın temsilcisi sivil toplum örgütü.
  • AAPI Civic Engagement Fund: Amerikan demokrasisini güçlendirme, herkes için yaşam kalitesini artırma ve çok ırklı rengârenk topluluklar yaratma sürecinde Asyalı Amerikalılar ile Pasifik Adalıların da yer alması için kâr amacı gütmeden çalışan, partiler üstü mali desteğe dayalı NEO Philanthropy projesi.

  6. Topluluğunuz, şirketiniz ve/veya organizasyonunuzda çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında aktif olun

  Asya ve Pasifik Adaları kökenliler Çalışan Kaynak Gruplarının (ÇKG) yanı sıra Asian Leaders Alliance (ALA) gibi daha büyük Asyalı ÇKG ittifaklarında da yer alarak ırkçılığa karşı mücadeleye katılabilirsiniz.

  Asian Leaders Alliance (ALA), Asyalı ÇKG ve sivil liderlerin toplumda olumlu, uzun vadeli ve kapsayıcı etkileri teşvik amacıyla iş birliği yapmak için kurduğu bir konsorsiyumdur. Asya kökenlileri hedef alan yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı mücadelede başka Asyalı ÇKG liderlerini/üyelerini desteklemek için aşağıdaki kaynakları bir araya getirmişlerdir:

  ALA topluluğuna katılın: ALA'ya abone olun.Slack platformundan ALA ile görüşün.

  Asians@ Çalışanlar Kaynak Grubu Hakkında: Asians@ Airbnb, herkesin nereye giderse gitsin kendine ait bir yer bulabileceği bir dünya yaratma şeklinde tanımlanan daha kapsamlı Airbnb misyonu doğrultusunda Asya Pasifik Adaları kökenlilerin topluluğumuz içinde sesini duyurabilmesini sağlamaya kendini adamış bir çalışan kaynak grubudur (ÇKG).

  Bu makalede yer alan bilgiler yayım tarihinden bu yana değişmiş olabilir.

  Airbnb
  23 Mar 2021
  Bu yardımcı oldu mu?