Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin

  Ayrımcılık Yapmama Politikası

  Son güncelleme: 30 Ekim 2020

  Airbnb, dünyanın dört bir yanından insanlar arasındaki anlamlı ve ortak deneyimleri destekleyerek dünyadaki insanları birbirine yakınlaştırmaya kendini adamış, açık bir topluluktur. Topluluğumuzda dünyanın hemen hemen her ülkesinden milyonlarca insan yer almaktadır. Bu, farklı kültürlere, değerlere ve normlara sahip bireyleri bir araya getiren ve muazzam bir çeşitliliğe sahip bir topluluktur.

  Airbnb topluluğu, farklı kesimlerden insanların, evlerinden ne kadar uzağa seyahat ederlerse etsinler hoş karşılandıklarını ve kendilerine saygı duyulduğunu hissettikleri bir dünya yaratmayı taahhüt eder. Bu taahhüt, Airbnb'nin hem ev sahipleri hem de misafirleri için geçerli olan iki temel ilkeye dayanır: kabul ve saygı. Bu ilkelere olan ortak taahhüdümüz, topluluğumuzdaki tüm üyelerin kim olduklarından, nereden geldiklerinden, dinî inançlarından veya kimi sevdiklerinden bağımsız olarak Airbnb platformunda hoş karşılandıklarını hissetmesini sağlar. Airbnb, bazı yargı bölgelerinin bireyler arasında ulusal köken, cinsiyet, medeni hâl veya cinsel yönelim bakımından ayrım yapmaya izin verdiğinin veya bunu gerektirdiğinin farkında olup ev sahiplerinin yerel veya ulusal yasaları ihlal etmesini ya da kendilerini yasal sorumluluk altında bırakabilecek eylemlerde bulunmalarını istemez. Airbnb, bu tür izinlerin ve gerekliliklerin bulunduğu yargı bölgelerinde Ayrımcılık Yapmama Politikası'nı bunları yansıtacak şekilde uyarlayacak ve ek rehberlik sağlayacaktır.

  Tek bir şirketin tüm insanlar arasında zorla uyum sağlayamayacağını bilsek de Airbnb topluluğunun tüm kültürler arasında empati ve anlayış oluşmasına destek olabileceğine inanıyoruz. Platformumuzda her tür hukuka aykırı ön yargı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğü ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kendimizi adamış durumdayız. Airbnb topluluğu (ev sahipleri, misafirler ve platformumuzu kullanmayı düşünen kişiler) bünyesinde sadece bu ilkelere uyum sağlamakla kalmayan, aynı zamanda bu ilkeleri savunan bir kültürü desteklemek istiyoruz. Bu amaçla Airbnb çalışanları, misafirleri ve ev sahipleri olarak hepimiz, topluluğumuzu güçlendirmek ve herkesin, gittiği her yerde kendine ait bir yerinin olması ve her yerde hoş karşılanmasının sağlanması misyonumuzu gerçekleştirmek için aşağıdaki politikayı okumayı ve buna uygun hareket etmeyi kabul ediyoruz.

  • Kabul – Her kesimden insanı samimi bir konukseverlik ve açık fikirlilikle karşılarız. Ev sahibi ya da misafir olarak Airbnb'ye katılmak, herkesi kabul eden bir topluluğun bir parçası olmak anlamına gelir. Ön yargı, peşin hükümlülük, ırkçılık ve nefretin platformumuzda ya da topluluğumuzda yeri yoktur. Ev sahiplerinin ırk, din, millî köken ve aşağıda belirtilenler gibi faktörlere dayalı ayrımcılığı yasaklayan tüm geçerli kanunlara uyması gerekir ancak biz, kanunların getirdiği minimum gerekliliklere uymaktan çok daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz.
  • Saygı – Etkileşimlerimizde ve karşılaşmalarımızda birbirimize karşı saygılı oluruz. Airbnb olarak yerel yasaların ve kültürel normların dünya genelinde farklılık gösterdiğini biliyoruz. Ev sahipleriyle misafirlerin yerel yasalara uymasını ve karşılarındaki kişinin görüşleri kendi inançlarını veya yetiştirilme tarzlarını yansıtmadığı durumlarda bile birbirleriyle saygı içinde etkileşime girmelerini bekliyoruz. Airbnb üyeleri, topluluğumuzu inanılmaz çeşitlilikte deneyimler, inançlar ve geleneklerle zenginleştirir. Airbnb, farklı kesimlerden insanları bir araya getirerek tüm insanlarca paylaşılan ortak özelliklerin daha iyi anlaşılmasını ve takdir edilmesini destekler ve yanlış yorumlama, yanlış bilgilendirme veya yanlış anlaşılmaya dayalı peşin hükümleri ortadan kaldırır.

  ABD, Avrupa Birliği ve Kanada'daki ev sahiplerine yönelik özel kılavuz

  Genel olarak, kamuya açık konaklama yerleri ve evler için geçerli olan tüm federal kanunlar, eyalet kanunları ve yerel kanunlar hakkında bilgi edineceğiz. Bazı bölgelerde kullanıcı topluluğunun medeni haklarının korunmasını genişleten veya sınırlayan ek yasal gereklilikler bulunabilir. Ev sahiplerinin bu tür yasal gerekliliklere uymaları gereklidir. Airbnb'nin Ayrımcılık Yapmama Politikası'na uyma yükümlülükleri konusunda herhangi bir sorusu olan ev sahipleri, Airbnb müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Airbnb, yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bölgeler için Ayrımcılık Yapmama Politikası konusunda ek rehberlik sunacaktır. Bu ilkeler doğrultusunda, ABD, AB ve Kanada'daki ev sahibi topluluğumuz potansiyel misafirler ve ev sahipliği yaptıkları misafirler konusunda bu kurallara uyacaktır:

  Irk, renk, etnik köken, millî köken, din, cinsel eğilim, cinsel kimlik veya medeni hâl

  • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
   • Irk, renk, etnik köken, millî köken, din, cinsel eğilim, cinsel kimlik veya medeni hâle dayalı olarak bir rezervasyonu reddedemez.
   • Irk, renk, etnik köken, millî köken, din, cinsel eğilim, cinsel kimlik veya medeni hâle dayalı olarak farklı şartlar veya koşullar uygulayamaz.
   • Irk, renk, etnik köken, millî köken, din, cinsel eğilim, cinsel kimlik veya medeni hâle dayalı olarak herhangi bir misafirin tercih edildiğini veya edilmediğini belirten ya da caydırıcı herhangi bir kayıt yayınlayamaz ya da herhangi bir beyanda bulunamaz.

  Cinsel kimlik

  Airbnb, kullanıcılarına cinsel bir kimlik atamaz. Bireylerin cinsiyetini kendi kullanıcı profillerinde tanımladıkları ve/veya belirledikleri cinsiyet olarak kabul ederiz ve Airbnb topluluğumuzdan da aynı şeyi yapmasını bekleriz. Bu, topluluk içindeki kullanıcıların kendilerini tanımladığı zamirlere saygı duymayı da içerir.

  • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
   • Ev sahibi, yaşam alanlarını (örneğin banyo, mutfak ya da ortak alanlar) misafirle paylaşmadığı sürece cinsiyet nedeniyle bir misafirin rezervasyon yapmasını reddedemez.
   • Ev sahibi yaşam alanlarını misafirle paylaşmadığı sürece cinsiyete dayalı olarak farklı şartlar ya da koşullar uygulayamaz.
   • Ev sahibi yaşam alanlarını misafirle paylaşmadığı sürece cinsiyete dayalı olarak herhangi bir misafirin tercih edildiğini veya edilmediğini belirten ya da caydırıcı herhangi bir kayıt yayınlayamaz ya da herhangi bir beyanda bulunamaz.
  • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
   • Ev sahibinin yaşam alanlarını misafirle paylaştığı durumlarda ev sahibi, konutu sadece kendisiyle aynı cinsiyete sahip misafirlere sunup diğerlerine sunmayabilir.

  Yaş ve ailevi durum

  • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
   • Yasalarca yasaklandığı durumlarda misafirin yaşına veya ailevi durumuna göre farklı şartlar ve koşullar uygulayamaz veya bu sebeple bir rezervasyonu reddedemez.
  • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
   • Belirli bir yaştaki misafirler ya da çocuklu veya bebekli aileler için kayıtlı yeri güvensiz veya uygunsuz kılabilecek mekân özellikleri (veya eksiklikleri) hakkında gerçeklere dayalı doğru bilgiler verebilir.
   • Belirli bir yaşın altındaki misafirlere veya çocuklu ya da bebekli ailelere yönelik yasak getiren geçerli topluluk kısıtlamalarını (ör. yaşlı konutları), yönetmelikleri veya yasaları kayıtlarında belirtebilir.

  Engellilik

  • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
   • Gerçek ya da algılanan engellilik nedeniyle bir misafiri reddedemez.
   • Misafirin engelli olması nedeniyle farklı şartlar veya koşullar uygulayamaz.
   • Konutun engelli bir misafirin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı konusunda potansiyel misafir yerine kendi karar veremez.
   • Bir misafirin engellilik durumu olup olmadığını, engellilik durumunun ciddiyetini veya herhangi bir engellilik için kullanılan araçları soramaz. Ancak potansiyel bir misafir, engeli olduğunu dile getirirse ev sahibi, kaydın potansiyel müşterinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı hususunda potansiyel misafirle görüşebilir ve görüşmelidir.
   • Harekete yardımcı araçların kullanımını yasaklayamaz ya da sınırlandıramaz.
   • Engellilik sebebiyle misafirin bir rehber hayvanı (bir hizmet veya duygusal destek hayvanı gibi) olduğunda evcil hayvanlar dâhil olmak üzere, engeli bulunan misafirlerden fazladan ücret talep edemez.
   • Misafirin engelli olması nedeniyle herhangi bir misafirin tercih edildiğini veya edilmediğini belirten ya da caydırıcı herhangi bir kayıt yayınlayamaz ya da herhangi bir beyanda bulunamaz.
   • Misafirlerle aktarma operatörleri (işitme kusurları olan kişiler için) ve e-posta (ekran okuyucu kullanan görme kusurları olan kişiler için) gibi mevcut erişilebilir iletişim araçlarıyla iletişim kurmayı reddedemez.
   • Engelli kişiler ev kurallarında küçük değişiklikler (örneğin engel nedeniyle gerekli olan bir rehber hayvanını getirme ya da konut yakınında bulunan uygun bir park yerini kullanma gibi) talep ettiğinde esneklik sağlamak dâhil makul konaklama imkânları sağlamayı reddedemez. Bir misafir bu tür bir konaklama talep ettiğinde ev sahibi ve misafir, konutun misafirin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak ortak bir çözüm bulmak üzere diyaloğa girmelidir.
  • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
   • Engelli misafirlerin konutun kendilerine uygun olup olmadığı hususunda değerlendirme yapmalarına imkân sağlamak için konutun erişilebilirlik özellikleri (veya bu özelliklerin bulunmaması) hakkında gerçeğe dayalı bilgiler sağlayabilir.

  Kişisel tercihler

  • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
   • Yukarıda belirtilen durumlar haricinde, Airbnb ev sahipleri, kanunların yasaklamadığı faktörlere dayalı olarak rezervasyon yapmayı reddedebilir. Örneğin kanunların yasakladığı durumlar haricinde, Airbnb ev sahipleri, evcil hayvanlı ya da sigara içen misafirlerin rezervasyonlarını reddedebilir.
   • Misafirlerin kayıtta tüketilen yiyecek kısıtlamalarına saygı duymasını isteyebilir (örneğin koşer veya vejetaryen mutfağı olan bir ev sahibi, misafirlerin bu kısıtlamalara uymasını bekleyebilir). Bu kısıtlamalar, ev kurallarınızda açıkça belirtilmelidir. Örneğin bir Airbnb ev sahibi, konutta sigara içmek isteyen bir misafiri reddedebilir ya da konutta kalabilecek misafir sayısını sınırlandırabilir.

  Misafirlerin reddedilmesi: Ev sahipleri, kimsenin reddedilmeyi sevmediğini unutmamalıdır. Ev sahibinin, potansiyel bir misafiri reddetmek için yasal ve meşru nedenleri olabilir ve bunu dile getirebilir ancak bu, yine de topluluğumuzun bir üyesinin hoş karşılanmadığını ya da dışlandığını hissetmesine yol açabilir. Ev sahipleri, farklı kesimlerden gelen tüm misafirleri hoş karşılamak için gerekli gayreti göstermelidir. Koruma altına alınmış bir sınıftan misafirleri düzenli olarak reddetme eğilimi gösteren ev sahipleri (meşru bir neden beyan etmiş olsa dahi), potansiyel misafirlerin hoş karşılanmadıklarını hissetmelerine yol açarak topluluğumuzun gücüne zarar verir ve Airbnb, bu tür bir eğilim sergileyen ev sahiplerini Airbnb platformundan uzaklaştırabilir.

  ABD, Avrupa Birliği ve Kanada dışındaki ev sahiplerine yönelik özel kılavuz

  ABD, Avrupa Birliği ve Kanada dışındaki bazı ülke ve topluluklar; kişilerin medeni hâl, ulusal köken, cinsiyet ya da cinsel yönelimi gibi kıstaslara istinaden, konaklamalarda farklılıklar ortaya koyarak, ayrımcılık yapmama felsefemize aykırı koşullar uygulamasına izin verebilir ve hatta bunu gerekli kılabilir. Bu tür durumlarda, ev sahiplerinin yerel yasalara karşı gelmelerini ve gözaltına alınabilecekleri ya da kendilerine veya mülklerine zarar getirebilecek bir eylemi yapmalarını zorunlu kılmayız. Böyle bölgelerde yaşayan ev sahipleri, belirli misafirleri ağırlama hususundaki kısıtlamaları kayıtlarında belirtmelidir. Bu sayede, gelecek muhtemel misafirler durumdan haberdar edilmiş olur ve Airbnb de bu tarz bir eyleme ilişkin gerekliliğe onay verebilir. Ev sahiplerinin bu kısıtlamaları aşağılayıcı bir dil kullanmadan, açık ve somut bir şekilde iletmelerini bekleriz. Platformumuzda veya topluluğumuzda lekeleyici ve hakaret içeren sözlerin yeri yoktur.

  Bir ev sahibi bu bölgedeki politikalarımıza uymadığında ne olur?

  Bir kayıt, bu Ayrımcılık Yapmama Politikası'yla çelişen bir dil içerirse ev sahibinden bu dili kullanmaması ve bu politika ile bu politikanın altında yatan ilkeleri anlayıp bunlara uyma niyetini teyit etmesi istenecektir. Airbnb ayrıca, kendi takdirine bağlı olarak, ev sahibinin Airbnb platformundan uzaklaştırılmasına kadar varabilecek adımlar atabilir.

  Ev sahibi, koruma altına alınmış bir sınıfı temel alarak misafirleri uygun olmayan bir şekilde reddederse veya eylemlerinin bu politikada yasaklanan faktörlerden etkilendiğini gösteren bir dil kullanırsa Airbnb, ev sahibinin platformdan uzaklaştırılmasına kadar varabilecek şekilde bu politikayı uygulamak için gereken adımları atacaktır.

  Airbnb topluluğu büyüdükçe Airbnb'nin politikalarının ve uygulamalarının en önemli hedefimizle uyumlu olmasını sağlamaya devam edeceğiz: misafirlerin ve ev sahiplerinin Airbnb platformunu kullanırken dâhil oldukları tüm etkileşimlerinde hoş karşılandıklarını ve kendilerine saygı duyulduğunu hissetmesi. Kamunun, topluluğumuzun ve bizim asgari beklentimiz budur.

  Dikkat edilecek diğer hususlar

  Ayrımcılık Yapmama Politikası, Airbnb'nin tüm faaliyet alanlarında geçerlidir. Airbnb topluluğunda sunulan çeşitli hizmetler için dikkate alınması gereken ek hususlar olduğunun farkındayız. Burada, bu örneklere değinen birkaç hususu ekledik:

  Deneyimler

  Cinsiyet konusunda istisnalar:

  • Airbnb Deneyimi ev sahipleri, güvenli bir alan (zarar veya tehlikeyi teşvik etmeyen ve yasa dışı olmayan bir ortam) oluşturmak, katılımcıların güvenliğini ve gizliliğini korumak ve/veya yasal veya kültürel gerekliliklere uymak için gerekirse tek bir cinsiyet deneyimi sunabilir.

  Erişilebilirlik/engellilik/makul konaklama:

  Sunulan geniş deneyim yelpazesi nedeniyle, Airbnb Deneyimi ev sahiplerinin misafirlerin belirli fiziksel aktivitelere katılma kabiliyetleri hakkında bilgi almaları veya deneyimlerini en iyi şekilde hazırlamak için misafirlerin konaklama ihtiyaçlarını sormaları gerekebilir. Ayrıca Deneyim ev sahiplerinin şunları yapmasını teşvik ederiz:

  • Misafirlerin bireysel ihtiyaçları göz önüne alındığında deneyimin kendilerine uygun olup olmadığı hususunda değerlendirme yapmalarına imkân sağlamak için deneyimin fiziksel niteliği hakkında gerçeğe dayalı bilgiler sağlamak
  • Engelli olduğunu açıklayan ve/veya bir deneyimin erişilebilirliği hakkında soruları olan misafirlerle aktif olarak iletişime geçmek ve makul konaklama isteklerini dikkate almak
  • Bir isteği yerine getirmenin faaliyetin niteliğini önemli ölçüde değiştirmeyeceği durumlarda makul konaklama olanakları sunmanın yolunu aramak
  İhtiyacınız olan yardımı aldınız mı?