Arama girdisi yazıldıktan sonra öneriler gösterilecektir. Yukarı ve aşağı oklarını kullanarak gözden geçirebilirsiniz. Enter tuşuna basarak seçin. Bir ifade seçerseniz bu ifade aranır. Öneri bir bağlantıysa tarayıcı bu sayfaya gidecektir.
Topluluk Politikası

Ayrımcılık Yapmama Politikası

Son güncelleme: 25 Ocak 2023

Airbnb, dünyanın dört bir yanından insanlar arasındaki anlamlı ve ortak deneyimleri destekleyerek farklı insanları birbirine yakınlaştırmaya kendini adamış, açık bir topluluktur. Topluluğumuzda dünyanın hemen hemen her ülkesinden milyonlarca insan yer almaktadır. Bu, farklı kültürlere, değerlere ve normlara sahip bireyleri bir araya getiren, inanılmaz çeşitliliğe sahip bir topluluktur.

Airbnb topluluğu, evlerinden ne kadar uzağa seyahat etmiş olurlarsa olsunlar, her kökenden insanın hoş karşılandığı ve saygı duyulduğu bir dünya inşa etmeye kararlıdır. Bu taahhüt, Airbnb'nin hem ev sahipleri hem de misafirleri için geçerli olan iki temel ilkeye dayanır: kabul ve saygı. Bu ilkelere olan ortak taahhüdümüz, topluluğumuzdaki tüm üyelerin kim olduklarından, nereden geldiklerinden, dinî inançlarından veya kimi sevdiklerinden bağımsız olarak Airbnb platformunda hoş karşılandıklarını hissetmesini sağlar. Airbnb, bazı yargı bölgelerinin bireyler arasında ulusal köken, cinsiyet, medeni hâl veya cinsel yönelim bakımından ayrım yapmaya izin verdiğinin veya bunu gerektirdiğinin farkında olup ev sahiplerinin yerel veya ulusal yasaları ihlal etmesini ya da kendilerini yasal sorumluluk altında bırakabilecek eylemlerde bulunmalarını istemez. Airbnb, bu tür izinlerin ve gerekliliklerin bulunduğu yetki alanlarında Ayrımcılık Yapmama Politikası'nı bunları yansıtacak şekilde uyarlayacak ve ek yardım sağlayacaktır.

Tek bir şirketin tüm insanlar arasında zorla uyum sağlayamayacağını bilsek de Airbnb topluluğunun tüm kültürler arasında empati ve anlayış oluşmasına destek olabileceğine inanıyoruz. Platformumuzda her tür hukuka aykırı ön yargı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğü ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kendimizi adamış durumdayız. Airbnb topluluğu bünyesinde (ev sahipleri, misafirler ve platformumuzu kullanmayı düşünen kişiler) sadece bu ilkelere uyum sağlamakla kalmayan, aynı zamanda bu ilkeleri savunan bir kültürü desteklemek istiyoruz. Bu amaçla, Airbnb çalışanları, misafirleri ve ev sahipleri olarak hepimiz topluluğumuzu güçlendirmek ve herkesin hoş karşılandığı ve kendini evinde hissettiği bir dünya yaratma misyonumuzu gerçekleştirmek için aşağıdaki politikayı okumayı ve buna uygun hareket etmeyi kabul ediyoruz.

 • Kabul: Her kesimden insanı gerçek bir konukseverlik ve açık fikirlilikle karşılarız. Ev sahibi ya da misafir olarak Airbnb'ye katılmak, herkesi kabul eden bir topluluğun bir parçası olmak anlamına gelir. Ön yargı, peşin hükümlülük, ırkçılık ve nefretin platformumuzda ya da topluluğumuzda yeri yoktur. Ev sahiplerinin ırk, din, millî köken ve aşağıda belirtilenler gibi faktörlere dayalı ayrımcılığı yasaklayan tüm geçerli kanunlara uyması gerekir ancak biz, kanunların belirlediği minimum gerekliliklere uymaktan çok daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz.
 • Saygı: Etkileşimlerimizde ve karşılaşmalarımızda birbirimize karşı saygılıyızdır. Airbnb olarak yerel yasaların ve kültürel normların dünya genelinde farklılık gösterdiğini biliyoruz. Ev sahipleriyle misafirlerin yerel yasalara uymasını ve karşılarındaki kişinin görüşleri kendi inançlarını veya yetiştirilme tarzlarını yansıtmadığı durumlarda bile birbirleriyle saygı içinde etkileşime girmelerini bekliyoruz. Airbnb üyeleri, topluluğumuzu inanılmaz çeşitlilikte deneyimler, inançlar ve geleneklerle zenginleştirir. Airbnb, farklı kesimlerden insanları bir araya getirerek tüm insanlar tarafından paylaşılan ortak özelliklerin daha iyi anlaşılmasını ve takdir edilmesini destekler ve yanlış düşünce, yanlış bilgilendirme veya yanlış anlamadan kaynaklanan ön yargıları ortadan kaldırır.

ABD, Avrupa Birliği ve Kanada'daki ev sahiplerine yönelik özel kılavuz

Genel olarak, konutlar ve toplu konaklama yerleri için geçerli olan tüm geçerli federal, eyalet ve yerel yasaları tanıyacağız. Bazı yetki alanlarında, kullanıcı topluluğunun medeni haklarının korunmasını genişleten veya sınırlayan ek yasal gereklilikler bulunabilir. Ev sahiplerinin bu tür yasal gerekliliklere uymaları gereklidir. Airbnb'nin Ayrımcılık Yapmama Politikası'na uyma yükümlülükleri konusunda herhangi bir sorusu olan ev sahipleri, Airbnb müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Airbnb, yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bölgeler için Ayrımcılık Yapmama Politikası konusunda ek rehberlik sunacaktır. Bu ilkeler doğrultusunda, ABD, AB ve Kanada'daki ev sahibi topluluğumuz potansiyel misafirleri değerlendirir ve onlara ev sahipliği yaparken bu kurallara uyacaktır:

Irk, renk, etnik köken, millî köken, din, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya medeni hâl

 • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
  • Irk, renk, etnik köken, millî köken, din, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya medeni hâl sebebiyle bir rezervasyonu reddedemez.
  • Irk, renk, etnik köken, millî köken, din, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya medeni hâle göre farklı şartlar veya koşullar uygulayamaz.
  • Irk, renk, etnik köken, millî köken, din, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya medeni hâl nedeniyle hangi misafirin tercih edilip edilmediğini belirten ya da caydırıcı herhangi bir kayıt yayımlayamaz ya da böyle bir beyanda bulunamaz.

Cinsel kimlik

Airbnb, kullanıcılarına bir cinsel kimlik atamaz. Bireylerin cinsiyetini kendi kullanıcı profillerinde tanımladıkları ve/veya belirledikleri cinsiyet olarak kabul ederiz ve Airbnb topluluğumuzdan da aynı şeyi yapmasını bekleriz. Bu, topluluk içindeki kullanıcıların kendilerini tanımladığı zamirlere (he/him, she/her, they/them vb.) saygı duymayı da içerir.

 • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
  • Ev sahibi misafirle yaşam alanlarını (örneğin banyo, mutfak veya ortak alanlar) paylaşmadığı sürece cinsiyet kimliğine dayalı olarak misafirin rezervasyonunu reddedemez.
  • Ev sahibi misafirle yaşam alanlarını paylaşmadığı sürece cinsiyete dayalı olarak farklı şartlar veya koşullar uygulayamaz.
  • Ev sahibi yaşam alanlarını misafirle paylaşmadığı sürece cinsiyete dayalı olarak hangi misafirin tercih edilip edilmediğini belirten ya da caydırıcı herhangi bir kayıt yayımlayamaz ya da böyle bir beyanda bulunamaz.
 • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
  • Ev sahibinin yaşam alanlarını misafirle paylaştığı durumlarda ev sahibi, kendisiyle aynı cinsiyete sahip misafirlere bir konut sunup diğerlerine sunmayabilir.

Yaş ve ailevi durum

 • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
  • Yasalar tarafından yasaklanan durumlarda misafirin yaşına veya ailevi durumuna göre farklı şartlar ve koşullar uygulayamaz veya bir rezervasyonu reddedemez.
 • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
  • İlanın belirli bir yaştaki misafirler ya da çocuklu veya bebekli aileler için güvensiz veya uygunsuz hâle getirebilecek özellikleri (veya özelliklerin yokluğu) hakkında gerçeğe dayalı doğru bilgiler sağlayabilir.
  • İlanlarında, belirli bir yaşın altındaki misafirleri ya da çocuklu veya bebekli aileleri yasaklayan geçerli topluluk kısıtlamalarını (ör. yaşlı konutları), düzenlemeleri veya yasaları belirtebilir.

Engellilik

 • Airbnb ev sahipleri şunları yapamaz:
  • Var olan ya da algılanan engellilik nedeniyle bir misafiri reddedemez.
  • Misafirin engelli olması nedeniyle farklı şartlar veya koşullar uygulayamaz.
  • Konutun engelli bir misafirin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı konusunda, potansiyel misafir yerine kendi karar veremez.
  • Bir misafirin engelli olup olmadığını, engelinin ciddiyetini veya engeli için kullandığı araçları soramaz. Ancak potansiyel bir misafir, engeli olduğunu dile getirirse ev sahibi, kaydın uygun olup olmadığı hususunda potansiyel misafirle görüşebilir ve görüşmelidir.
  • Hareket sağlayan araçların kullanımını yasaklayamaz ya da sınırlandıramaz.
  • Misafirin hizmet hayvanı olduğunda, evcil hayvan ücretleri de dâhil olmak üzere engelli misafirlerden fazladan ücret talep edemez.
  • Misafirin engelli olması nedeniyle herhangi bir misafirin tercih edilip edilmediğini belirten ya da caydırıcı herhangi bir kayıt yayımlayamaz ya da böyle bir beyanda bulunamaz.
  • Misafirlerle aktarma operatörleri (işitme kusurları olan kişiler için) ve e-posta (ekran okuyucu kullanan görme kusurları olan kişiler için) gibi mevcut erişilebilir iletişim araçlarıyla iletişim kurmayı reddedemez.
  • Engelli kişiler ev kurallarında küçük değişiklikler (örneğin konut yakınında bulunan uygun bir park yerini kullanmak gibi) talep ettiğinde esneklik sağlamak dâhil makul düzenlemeler sağlamayı reddedemez. Bir misafir bu tür bir konaklama talebinde bulunduğunda ev sahibi ve misafir, konutun misafirin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak ortak bir çözüm bulmak üzere diyaloğa girmelidir.
 • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
  • Konutun erişilebilirlik özellikleri (veya bu özelliklerin bulunmaması) hakkında gerçek bilgiler sağlayarak engelli misafirlerin, konutun kendi bireysel ihtiyaçları için uygun olup olmadığına karar vermesine olanak sağlayabilir.

Kişisel tercihler

 • Airbnb ev sahipleri şunları yapabilir:
  • Yukarıda belirtilen durumlar haricinde, Airbnb ev sahipleri, yasalarca yasak olmayan faktörlere dayalı olarak rezervasyon yapmayı reddedebilir. Örneğin yasaların yasakladığı durumlar haricinde, Airbnb ev sahipleri, evcil hayvanları olan ya da sigara içen misafirlerin rezervasyonlarını reddedebilir.
  • Misafirlerin kayıtlı yerde tüketilen yiyeceklerle ilgili kısıtlamalara saygı duymasını isteyebilir (örneğin Musevi inançlarına göre hazırlanmış veya vejetaryen yiyecek tüketen bir ev sahibi, misafirlerin bu kısıtlamalara uymasını bekleyebilir). Bu kısıtlamalar, ev kurallarınızda açıkça belirtilmelidir. Örneğin bir Airbnb ev sahibi, konutta sigara içmek isteyen bir misafiri reddedebilir ya da konutta kalabilecek misafir sayısını sınırlandırabilir.

Misafirler reddedildiğinde: Ev sahipleri, kimsenin reddedilmeyi sevmediğini unutmamalıdır. Ev sahibinin, potansiyel bir misafiri reddetmek için yasal ve meşru nedenleri olabilir ve bunu dile getirebilir ancak bu, yine de topluluğumuzun bir üyesinin hoş karşılanmadığını ya da dışlandığını hissetmesine yol açabilir. Ev sahipleri, farklı kesimlerden gelen tüm misafirleri hoş karşılamak için gerekli gayreti göstermelidir. Koruma altına alınmış sınıflardan birinden olan misafirleri düzenli olarak reddetme eğilimi gösteren ev sahipleri (meşru bir neden beyan etmiş olsa dahi), potansiyel misafirlerin hoş karşılanmadıklarını hissetmelerine yol açarak topluluğumuzun gücüne zarar verir ve Airbnb, bu tür bir eğilim sergileyen ev sahiplerini Airbnb platformundan geçici olarak uzaklaştırabilir.

ABD, Avrupa Birliği ve Kanada'daki ev sahiplerine yönelik özel kılavuz

ABD ve Avrupa Birliği ve Kanada dışındaki bazı ülke ve topluluklar; genel Ayrımcılık Yapmama felsefemizi ihlal ederek, insanların örneğin medeni hâl, millî köken, cinsiyet veya cinsel yönelime dayalı olarak konaklama ile ilgili ayrımlar yapmasına izin verebilir, hatta bunu zorunlu kılabilir. Bu tür durumlarda, ev sahiplerinin yerel yasalara karşı gelmelerini ve gözaltına alınabilecekleri ya da kendilerine veya mülklerine zarar getirebilecek bir eylemi yapmalarını zorunlu kılmayız. Böyle bölgelerde yaşayan ev sahipleri, belirli misafirleri ağırlama hususundaki kısıtlamaları kayıtlarında belirtmelidir. Bu sayede, gelecek muhtemel misafirler durumdan haberdar edilmiş olur ve Airbnb de bu tarz bir eyleme ilişkin gerekliliğe onay verebilir. Ev sahiplerinin bu kısıtlamaları aşağılayıcı bir dil kullanmadan, açık ve somut bir şekilde iletmelerini bekleriz. Platformumuzda iftira ve hakaretlerin yeri yoktur.

Bir ev sahibi bu bölgedeki politikalarımıza uymadığında ne olur?

Bir kayıt, bu Ayrımcılık Yapmama Politikası'yla çelişen ifadeler içerirse ev sahibinden bu ifadeleri kullanmaması ve bu politika ile onun altında yatan ilkeleri anlayıp bunlara uyma niyetini onaylaması istenir. Airbnb ayrıca kendi takdirinde olmak üzere ev sahibinin Airbnb platformundan geçici olarak uzaklaştırılması gibi adımlar atabilir.

Ev sahibi, koruma altına alınmış sınıflardan birini temel alarak misafirleri uygun olmayan bir şekilde reddederse veya eylemlerinin bu politikada yasaklanan faktörlerden etkilendiğini gösteren ifadeler kullanırsa Airbnb, bu politikayı uygulamak için ev sahibinin platformdan uzaklaştırılmasına kadar varabilecek gerekli adımları atacaktır.

Airbnb topluluğu büyüdükçe Airbnb'nin politikalarının ve uygulamalarının en önemli hedefimiz olan "misafirlerin ve ev sahiplerinin Airbnb platformunu kullanırken tüm etkileşimlerinde hoş karşılandığını ve kendilerine saygı duyulduğunu hissetmesini sağlamak" ile uyumlu olmasını sağlamaya devam edeceğiz. Halkın, topluluğumuzun ve bizim asgari beklentimiz budur.

Ek hususlar

Ayrımcılık Yapmama Politikası, Airbnb'nin tüm faaliyet alanlarında geçerlidir. Airbnb topluluğunda sunulan çeşitli hizmetler için dikkate alınması gereken ek hususlar olduğunun farkındayız. Aşağıda, bu örneklere değinen birkaç hususu ekledik:

Deneyimler

Cinsiyet konusundaki istisnalar:

 • Airbnb'deki deneyim ev sahipleri, güvenli (zarar veya tehlikeyi körüklemeyen ve yasa dışı olmayan) bir alan oluşturmak, katılımcıların güvenliğini ve gizliliğini korumak ve/veya yasal veya kültürel gerekliliklere uymak gerekiyorsa tek cinsiyete ait bir deneyim sunabilir.

Erişilebilirlik/engellilik/makul düzenlemeler:

Sunulan deneyimlerin çok çeşitli olması nedeniyle, Airbnb deneyim ev sahiplerinin, deneyimlerini en iyi şekilde hazırlamak için misafirlerin belirli fiziksel etkinliklere katılma yeteneklerini sorgulaması veya misafirlerin konaklama ihtiyaçları hakkında bilgi alması gerekebilir. Ayrıca deneyim ev sahiplerinin aşağıdakileri yapmasını destekliyoruz:

 • Misafirlerin kendi bireysel ihtiyaçları göz önüne alındığında, deneyimin uygun olup olmadığını değerlendirmelerine imkan vermek için deneyimin fiziksel niteliği hakkında gerçeğe dayalı bilgiler sağlamak.
 • Engelli olduğunu açıklayan ve/veya bir deneyimin erişilebilirliği hakkında soruları olan misafirlerle aktif olarak iletişime geçmek ve makul düzenleme isteklerini dikkate almak.
 • Bir isteği yerine getirmenin faaliyetin niteliğini önemli ölçüde değiştirmeyeceği durumlarda, makul düzenlemeler yapmanın yolunu aramak.
Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili makaleler

Rezervasyonlarınız, hesabınız ve çok daha fazlasıyla ilgili yardım alın.
Oturum açın veya kaydolun