Arama girdisi yazıldıktan sonra öneriler gösterilecektir. Yukarı ve aşağı oklarını kullanarak gözden geçirebilirsiniz. Enter tuşuna basarak seçin. Bir ifade seçerseniz bu ifade aranır. Öneri bir bağlantıysa tarayıcı bu sayfaya gidecektir.
Yordam araçları
Ev sahibi

Kayıtlara vergi ekleme

Airbnb, kaydınıza vergi eklemenize yardımcı olacak araçlar sunar.

Kaydınıza vergi ekleme

Ev sahibi olarak ilgili turizm vergisi tescil bilgilerinizi sağladıysanız profesyonel ev sahipliği araçlarımız ile misafirlerden doğrudan vergi tahsil etmeye uygun olabilirsiniz. Bu özellik ile verginin türünü, vergiyi nasıl tahsil etmek istediğinizi (rezervasyon başına yüzde, misafir başına ücret, gecelik ücret veya misafir başına gecelik ücret) ve hangi ücret (gecelik fiyat, ücretler ve diğer ödeme kalemleri) üzerinden tahsil etmek istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz bölgede sizin adınıza vergi tahsil edip yatırıyorsak (otomatik veya varsayılan vergi tahsilatı) kaydınıza yine de vergi ekleyebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeye göre uygulayabileceğiniz iki seçenek vardır:

 1. Varsayılan vergi tahsilatını devre dışı bırakıp kendi vergilerinizi ekleyin.
 2. Bizim otomatik olarak tahsil ettiklerimize ek olarak başka vergi ekleyin. Ancak başka vergi eklemeden önce Airbnb'nin sizin adınıza ne tahsil ettiğini görmek için işgaliye vergisi tahsilat tutarlarını gözden geçirmek faydalı olacaktır.

Varsayılan vergi tahsilatını devre dışı bırakır ve kendi vergilerinizi eklerseniz vergileri gecelik fiyatınız ve ücretleriniz üzerinden tahsil eder ancak vergi makamlarına gönderilmek üzere size iletiriz. Otomatik olarak tahsil ettiklerimizden başka vergiler eklerseniz ek vergilerinizi vergi dairesine göndermeniz için size aktarır, otomatik olarak tahsil ettiğimiz vergileri ise doğrudan vergi dairesine göndeririz. Varsayılan vergi tahsilatını devre dışı bırakırsanız eklediğiniz vergi, tüm varsayılan vergilerin yerine geçer.

Özellik ayarlandıktan sonra vergi tutarı, vergi matrahınız esas alınarak hesaplanacaktır. Uyguladığınız tüm vergiler misafirlere fiyat dökümünün İşgaliye vergisi bölümünde gösterilir.

Neler vergilendirilebilir?

 • Gecelik fiyat (Airbnb ev sahibi ücreti dâhil)
 • Standart ücretler: yönetim, topluluk ve nevresim ücretleri
 • Temizlik ücretleri

Neler vergilendirilmez?

 • Airbnb misafir ücretleri
 • Depozitolar

Bu özellik belirli koşullar altında kullanılamaz ve bu özellik üzerinden tahsil edebileceğiniz türdeki vergiler sizin ihtiyacınızı karşılamayabilir. Vergi eklemenin mümkün olmadığı durumlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tek tek kayıtlar için vergi ekleme

Bu özelliği kullanabilmek için profesyonel ev sahipliği araçlarını etkinleştirmeniz gerekir.

Kaydınız için hâlihazırda vergi tahsil ve gönderme işlemlerini yapmıyorsak

 1. Kayıtlar sayfanıza gidin ve düzenlemek istediğiniz kaydı seçin.
 2. Yerel vergiler ve yasalar'ı seçin.
 3. Vergi ekle'ye tıklayın.
 4. Açılır menüden Vergi türünü seçin.
 5. Masraf türü'nü seçin ve tahsil edilen tutarı Miktar'ın altındaki kutuya girin.
 6. İşletme vergi numaranızı ve kaydınızın bulunduğu bölgede geçerliyse Konaklama vergisi tescil numaranızı girin (vergi numaraları hakkında aşağıda verilen ek bilgileri okuyun).
 7. Bölgenizde, uzun süreli konaklamalar için muafiyet sağlanıp sağlanmadığını seçin (Evet'i seçerseniz ayrıntıları belirtmeniz için bir seçenek sunulacaktır).
 8. Şartları kabul edip Kaydet'e tıklayın.

Kaydınız için vergi tahsil edip gönderiyorsak (varsayılan vergiler)

Bazı vergileri sizin adınıza zaten biz topluyorsak kaydınızın bulunduğu bölgeye bağlı olarak iki yoldan kaydınıza vergi ekleyebilirsiniz.

İlk yolda, varsayılan ve özel vergi tahsilatı arasında seçim yapma imkânınız vardır. Bu seçenek altında özel vergi tahsilatını işaretlerseniz yalnızca sizin eklediğiniz vergileri tahsil ederiz.

 1. Kayıtlar sayfanıza giderek düzenlemek istediğiniz kayda tıklayın.
 2. Yerel vergiler ve yasalar'ı seçin.
 3. Özel vergi tahsilatı'nı seçin.
 4. Vergi ekle'ye tıklayın.
 5. Açılır menüden Vergi türünü seçin.
 6. Masraf türü'nü seçin ve tahsil edilen tutarı Miktar'ın altındaki kutuya girin.
 7. İşletme vergi numaranızı ve kaydınızın bulunduğu bölgede geçerliyse Konaklama vergisi tescil numaranızı girin (vergi numaraları hakkında aşağıda verilen ek bilgileri okuyun).
 8. Bölgenizde, uzun süreli konaklamalar için muafiyet sağlanıp sağlanmadığını seçin (Evet'i seçerseniz ayrıntıları belirtmeniz için bir seçenek sunulacaktır).
 9. Şartları kabul edip Kaydet'e tıklayın.

Daha sonra tüm özel vergileri kaldırırsanız varsayılan vergi tahsilatına otomatik olarak geri dönersiniz.

Bir kayda vergi eklemenin ikinci yolu, zaten tahsil ettiğimiz vergilerin üzerine başka vergileri koymaktır. Bu vergileri, sizin adınıza otomatik olarak topladığımız vergilere ek olarak tahsil ederiz. Airbnb tarafından toplanan vergilerin tutarlarını gözden geçirebilirsiniz.

 1. Kayıtlar sayfanıza gidin ve düzenlemek istediğiniz kaydı seçin.
 2. Yerel vergiler ve yasalar'ı seçin.
 3. Vergi ekle'ye tıklayın.
 4. Açılır menüden Vergi türünü seçin.
 5. Masraf türü'nü seçin ve tahsil edilen tutarı Miktar'ın altındaki kutuya girin.
 6. İşletme vergi numaranızı ve kaydınızın bulunduğu bölgede geçerliyse Konaklama vergisi tescil numaranızı girin (vergi numaraları hakkında aşağıda verilen ek bilgileri okuyun).
 7. Bölgenizde, uzun süreli konaklamalar için muafiyet sağlanıp sağlanmadığını seçin (Evet'i seçerseniz ayrıntıları belirtmeniz için bir seçenek sunulacaktır).
 8. Şartları kabul edip Kaydet'e tıklayın.

Vergi kimlik numaraları

İşletme vergi numarası

Bir işletmenin vergi numarası, doğrudan işletme ile bağlantılı olan benzersiz bir numaradır. İşletme vergi numaranız, örneğin ABD'de federal işveren kimlik numarası (EIN), Birleşik Krallık'ta size özel vergi mükellefi referansı (UTR), Estonya'da ise tüzel kişilere verilen tescil kodudur. Bu kimlik numarası işletmenizin tescilli olduğu yere göre değişir. Bu kimlik numarası, yalnızca vergiler için değil, çeşitli amaçlarla işletmenizi tanımlamak için kullanılabilir. İşletme vergi numarası genellikle vergi veya işletme tescili sırasında verilir. Bu numarayı, size gönderilen vergi veya işletme belgelerinde bulabilirsiniz.

Bu alan isteğe bağlıdır.

Konaklama vergisi tescil numarası

ABD'deki birçok bölgede, yerel vergi bölgenizden aldığınız benzersiz bir numara olan konaklama vergisi tescil numarası kullanılır. Bölgeye bağlı olarak bu, konaklama vergisine özel tescil numarası veya yerel işletme tescil ya da hesap numarası olabilir. Örneğin konaklama vergisi tescil numarası Florida'da satış vergisi için eyalet satış vergisi tescil numarası ve turizm geliştirme vergisi için bölge turizm geliştirme vergi numarası; Kaliforniya, Sacramento'da geçici işgaliye vergisi için işletme müşteri hesap numarası; Arkansas, Eureka Springs'de ise CAPC vergi sicil numarasıdır. Konaklama vergisi tescil numaranız, bölgenin yanı sıra tahsil ettiğiniz verginin türüne göre de değişir.

ABD dışındaki birçok bölgede de konaklama/turizm vergisi tescil işlemi söz konusudur. Örneğin Slovenya'nın Ljubljana kentinde bir yerin konaklama amaçlı kiralanması, Belediye Turizm ve Tanıtım Vergisi için tescil işlemi gerektirir. Kayıt sırasında size atanan numara/tanıtıcı buraya gireceğiniz numara olacaktır.

Vergi matrahı

Vergi matrahı seçiminin yalnızca rezervasyon başına yüzde üzerinden ücret ödenmesi durumunda geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Diğer ücret türlerinin hiçbirinde vergilendirilebilir bir matrah seçilemez.

Luxe kategorisinde bulunmayan bir kayıtta ev sahipliği yapıyorsanız özel vergi kuralınız için vergi matrahı olarak şu fiyat ögeleri kullanılabilir:

 • Taban fiyat
 • Temizlik ücreti
 • Nevresim ücreti
 • Tesis ücreti
 • Yönetim ücreti
 • Topluluk ücreti

1 kural için birden fazla vergi matrahı seçilebilir. Ancak yalnızca bu fiyat öğesi için bir fiyat ayarladıysanız vergi hesaplanacaktır.

Muafiyetler

Bir rezervasyon belirli nitelikleri karşılıyorsa muafiyet için uygun şartlara sahip olabilir. Neyin muafiyet kapsamına gireceği ise kaydın bulunduğu bölgeye bağlıdır. Örneğin:

 • Y bölgesinde X geceden uzun rezervasyonlar vergilendirilmez (uzun süreli konaklama muafiyeti).
 • Z bölgesinde ise belirli koşullara göre yalnızca ilk X gece vergiye tabidir (koşullu muafiyet).

Özel vergi kuralınızdaki uzun süreli konaklama muafiyeti alanı genellikle uzun süreli konaklamalar için kullanılır. Koşullu muafiyet alanı ise genellikle kısa süreli konaklamalar için kullanılacaktır.

Bu alanlar isteğe bağlıdır. Bölgenizde muafiyet uygulanıp uygulanmadığını yerel vergi dairenize danışın.

Ekstra vergi kuralları/Üst sınır

Bazı bölgelerde bir rezervasyondan alınabilecek turizm vergisi için bir üst sınır geçerli olabilir. Maksimum tutar genellikle kişi başına maksimum gecelik ücrettir. Bu aynı zamanda maksimum sınır veya "üst sınır" kuralı olarak bilinir. Örneğin:

 • X bölgesinde bir rezervasyonun ilk 7 gecesi için %3 oranında turizm vergisi ödenmektedir ve gecelik kişi başına 5 avroluk bir rezervasyonda uygulanabilecek turizm vergileri için bir maksimum tutar söz konusudur. Bir misafir 2 kişi için 3 gecelik rezervasyon yaptığında turizm vergisi, ilk 7 gece için gecelik ücretin %3'ü olur ve 30 avroluk üst sınırı aşamaz. Bu örnekte koşullu muafiyet 7'dir.

Bu alan isteğe bağlıdır. Bölgenizde turizm vergisi için maksimum sınır uygulanıp uygulanmadığını yerel vergi dairenizden öğrenebilirsiniz.

Vergi ödemelerinin işleyişi

Bu özellik ile birlikte eklediğiniz vergiler alacağınız ödeme üzerinden hesaplanır ancak ayrı ödenir. Alacağınız ödemeye gecelik konaklama ücreti, temizlik ücreti ve yeni rezervasyonlar için tahsil ettiğiniz diğer ücretler dâhildir ancak ev sahibi hizmet bedeli bunun dışında kalır. Tahsil edilmesini istediğiniz vergi tutarını belirtmek sizin sorumluluğunuzdur. Ayrıca her zaman olduğu gibi rezervasyonlarınızla ilgili tüm vergilerin ilgili vergi dairelerine gönderilmesi, ödenmesi ve bildirilmesinden siz sorumlusunuz. Vergi bildiriminiz ve alacağınız ödemeler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergiler, uygulayacağınız toplam fiyatı nasıl etkiler?

Yeni vergiler eklendikten sonra toplam fiyat artacaktır. Dolayısıyla daha önce gecelik fiyatınıza işgaliye vergisi eklediyseniz ve gecelik fiyatınızın aynı kalmasını istiyorsanız yansıtılan yeni vergilerden sonra gecelik fiyatı ayarlamanız gerekir.

Örneğin: Yerel işgaliye vergisi oranınızın %5 olduğunu varsayalım. Rezerve edilen gece başına 95 $ kazanmak için 5 $ tutarında işgaliye vergisini dâhil ederek gecelik 100 $ ücret tahsil ediyorsunuz. %5 oranındaki yeni vergiyi eklediğinizde toplam maliyet (vergiler dâhil) 105 $ olacaktır. 100 $ tutarındaki toplam maliyeti (vergiler dâhil) tahsil etmeyi sürdürmek istiyorsanız gecelik fiyatınızı 95 $ seviyesine düşürmeniz gerekir.

İlgili vergi daireleriyle paylaştığımız bilgiler

Airbnb, parasal işlemler ve vergilerle ilgili veriler ile diğer bilgileri ilgili vergi dairesine sunabilir. Paylaşacağı bilgiler arasında adınız, kaydınızın adresi, geçerli işletme ve vergi kimlik numaralarınız, konaklama ücretleriniz, hizmet bedelleriniz, brüt rezervasyonlarınız, vergi ödeme tutarlarınız, rezervasyon tarihleri ve işlem tarihleri yer alabilir.

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili makaleler

Rezervasyonlarınız, hesabınız ve çok daha fazlasıyla ilgili yardım alın.
Oturum açın veya kaydolun