Arama girdisi yazıldıktan sonra öneriler gösterilecektir. Yukarı ve aşağı oklarını kullanarak gözden geçirebilirsiniz. Enter tuşuna basarak seçin. Bir ifade seçerseniz bu ifade aranır. Öneri bir bağlantıysa tarayıcı bu sayfaya gidecektir.
Topluluk Politikası

Erişilebilirlik Politikası

Topluluğumuz, engelli bireyleri ağırlamayı ve desteklemeyi içeren kapsayıcılık, aidiyet ve saygı ilkeleri üzerine kurulmuştur. Genel olarak, makul düzenlemeler ve hizmetler talep eden misafirler, Airbnb'yi kullanırken ayrımcılığa uğramamalı veya hizmetten mahrum bırakılmamalıdır.

Bazı bölgelerdeki yasal gereklilikler, bir ev sahibinin yapması gereken makul düzenlemelerin sınırlarını genişletebilir veya daraltabilir. Ev sahipleri ve misafirler, bu yasal gerekliliklere uymak zorundadır.

Hizmet hayvanları ve duygusal destek hayvanları

Hizmet hayvanı: Engelli bireyler için iş yapmak veya bazı görevleri yerine getirmek üzere eğitilmiş köpekler veya minyatür atlar.

 • İzin verdiklerimiz:
  • Bir konaklama veya deneyim sırasında hizmet hayvanları misafirlere eşlik edebilir. Rezervasyon öncesinde hizmet hayvanını bildirme zorunluluğu yoktur. Bir ev sahibi belirli koşullar altında, örneğin hizmet hayvanı kendi sağlığını veya güvenliğini doğrudan tehdit ediyorsa, muafiyet hakkına sahip olabilir.
  • Ev sahipleri, bir misafirin hizmet hayvanı ihtiyacı hakkında yalnızca şunları sorabilir:
   • Misafirin hizmet hayvanına bir engeli nedeniyle mi ihtiyaç duyduğu
   • Hizmet hayvanının hangi iş veya görev için eğitildiği
  • Ev sahipleri ve misafirler, yürürlükteki tüm yerel ve eyalet içinde geçerli yasaları, kuralları ve yönetmelikleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumludur.
 • İzin vermediklerimiz:
  • Bir misafirin yanında hizmet hayvanı bulunuyorsa ev sahipleri şunları yapamaz:
   • Rezervasyonu reddetmek
   • Evcil hayvan ücreti veya başka ek ücretler almak
   • Farklı muamele etmek
   • Ayrımcı bir dil kullanmak
   • Misafirleri farklı kurallara tabi tutmak
  • Bir misafirin hizmet hayvanı aşağıdaki durumlarda olmamalıdır:
   • Kontrol dışı
   • Tuvalet eğitimi almamış
   • Önceden onay almadan kayıt içerisinde yalnız başına bırakılmış
   • Misafirin giriş izni olmayan alanlara girmesine izin verilmiş
   • Koşum takımı veya tasma takılmadan ya da bağlanmadan ve misafirin kontrolü altında olmadan kamuya açık alanlarda bulunmasına izin verilmiş

Duygusal destek hayvanı: Kişiye yoldaşlık eden ve yalnızlığı gideren ya da depresyon, anksiyete veya belirli fobiler konusunda yararı olan fakat engelli bireylere yardımcı olacak görevleri yerine getirmek için özel eğitime sahip olma koşulu bulunmayan hayvanlar.

 • İzin verdiklerimiz:
  • Rezervasyon yapılan konaklama yeri New York, Kaliforniya (ABD) veya yürürlükteki yasanın ilgili duruma engel teşkil ettiği bir başka konumda değilse:
   • Ev sahipleri, duygusal destek hayvanıyla seyahat eden misafirlerden evcil hayvan ücreti alabilir.
   • Ev sahipleri, bir konaklama veya deneyimde duygusal destek hayvanlarının varlığını reddetme hakkına sahiptir.
 • İzin vermediklerimiz:
  • Yargı makamları tarafından ev sahiplerine duygusal destek hayvanlarını (kendilerinin bu konuda bir muafiyeti bulunmadıkça) kabul etme zorunluluğu getirilmiş bölgelerde bir ev sahibi şunları yapamaz:
   • Duygusal destek hayvanıyla seyahat eden misafirden evcil hayvan ücreti almak, bu misafiri reddetmek ya da ona karşı farklı kurallara, muameleye veya davranışlara başvurmak
   • Misafirin duygusal destek hayvanı hakkında yukarıda hizmet hayvanları için sıralanan soruların ötesinde bilgi veya belgeler istemek
  • Yargı makamları tarafından ev sahiplerine duygusal destek hayvanlarını kabul etme zorunluluğu getirilen bölgelerde misafirin duygusal destek hayvanı aşağıdaki durumlarda olmamalıdır:
   • Kontrol dışı
   • Tuvalet eğitimi almamış
   • Önceden onay almadan kayıt içerisinde yalnız başına bırakılmış
   • Misafirin giriş izni olmayan alanlara girmesine izin verilmiş
   • Koşum takımı veya tasma takılmadan ya da bağlanmadan ve misafirin kontrolü altında olmadan kamuya açık alanlarda bulunmasına izin verilmiş

Makul düzenlemeler

Rezervasyon işlemi öncesinde ev sahipleri ile misafirlerin yapılması söz konusu olabilecek makul düzenlemeler konusunda iletişim kurmalarını tavsiye ederiz. Ev sahipleri, misafirlerin erişilebilirlik ihtiyaçlarına ilişkin makul isteklerini yerine getirmeye çalışmalıdır.

 • İzin verdiklerimiz:
  • Misafirler; bir konaklamaya ve/veya deneyime erişmelerine, rezervasyon sırasında iletişim kurmalarına veya bir deneyime katılmalarına yardımcı olması için bir konaklama veya deneyim üzerinde makul düzenlemeler yapılması isteğinde bulunabilirler. Misafirin yapmış olduğu bir makul düzenleme isteği karşısında ev sahibi de makul bir karşı teklif yapabilir.
  • Ev sahipleri; aşağıdaki nitelikleri taşıyan, makul olmayan veya ulaşılmaz istekleri reddedebilir:
   • Ev sahibine veya başkalarına yönelik olarak güvenlik riskini artırma
   • Bir deneyimin özünü veya başka misafirlerin yaşayacağı deneyimi temelden değiştirme
   • Bir bina veya kayıtta yapısal değişiklik yapılmasını gerektirme
   • Ev sahibinin ciddi zamanını alacak veya kendisine fiziksel ya da finansal açıdan önemli ölçüde yük getirecek ek sorumluluklar üstlenmesini gerektirme
   • Ev sahibinin yerel yasalarla, ev sahibi dernekleriyle (HOA) veya binayla ilgili gereklilikleri ihlal etmesini isteme
 • İzin vermediklerimiz:
  • Ev sahipleri; belirgin nitelikte, açıkça ifade edilmiş, yeterli bir süre öncesinden bildirilmiş, makul ve ulaşılabilir bir istek söz konusu olduğunda misafirlerin makul düzenlemeler yapılmasına yönelik isteklerini reddedemez. (Makul olmayan veya ulaşılmaz olarak nitelendirdiğimiz istekler listemizi yukarıda görebilirsiniz.)
  • Ev sahiplerinin makul düzenlemeler yapma taahhüdünde bulunup rezervasyon zamanı geldiğinde ise bu taahhüdü yerine getirmemelerine izin verilmez.
 • Ek hususlar:
  • Ev sahibinin makul bir düzenleme yapmaması kendi kontrolü dışında bir nedene bağlı görülürse ya da ev sahibi isteğin kendisi için neden makul veya ulaşılabilir olmadığını somut olarak göstermişse ev sahibine ceza uygulanmaz.

Bir ev sahibi veya misafir politikalarımıza uymadığında ne olur?

Airbnb'yi olabildiğince makul ölçüde erişilebilir kılmak için topluluğumuzun birlikte çalışmasını istiyoruz. Airbnb, politikalarımıza uymak istememesi durumunda ev sahibinin veya misafirin Airbnb platformundan (hesabı askıya alınarak) geçici olarak uzaklaştırılması veya tamamen çıkartılması gibi tedbirlere başvurabilir.

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili makaleler

Rezervasyonlarınız, hesabınız ve çok daha fazlasıyla ilgili yardım alın.
Oturum açın veya kaydolun