İçeriğe atla
  Önerilen sonuçlara erişmek için ileri gidin
  COVID-19 güncellemesi
  İptal ve para iadesi seçeneklerini görmek için Seyahatler sayfasından bir rezervasyon seçin. Hafifletici Nedenler Politikamız yalnızca belirli rezervasyonlar için geçerlidir. Giriş tarihiniz 15 Ağustos'tan sonra ise güncel bilgiler için 15 Temmuz 2020 tarihinde burayı tekrar kontrol edin.

  Chicago Ev Paylaşım Kaydı: Sıkça Sorulan Sorular

  Chicago şehir yönetimi Temmuz 2016 ve Şubat 2017'de ev paylaşımı konusunda yeni kurallar getirdi.

  Chicago, artık ev sahiplerinin mekânlarını Airbnb gibi sitelerde kaydetmek ve kiralamak için şehir yönetimine tescil ettirmelerini zorunlu tutmaktadır. Bu süreci daha basitleştirmeye yardımcı olabilmek için şehir yönetimi ile ortak çalışıyoruz. Airbnb ev sahipleri doğrudan web sitemizden veya uygulamadan bir tescil numarası için başvuruda bulunabilir.

  Aşağıdaki bölüm Chicago'daki tescil işlemi ve genel olarak kararname hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını içermektedir.

  Genel sorular

  1. Tescil nedir?

   Tescil, bir ev sahibinin kaydını Chicago yönetimine kayıt ettirme işlemidir. Bu süreç, Airbnb gibi onaylanmış bir ev sahipliği platformu aracılığıyla tamamlanabilir.

  2. Kimlerin tescil ettirmesi gerekiyor?

   Airbnb gibi bir ev sahipliği platformunda kısa dönemli kiralama için mekân kaydına sahip olan herkesin tescil yaptırması gerekmektedir. Hâlihazırda geçerli bir paylaşılan konut birimi tesciliniz, tatil evi kiralama ruhsatınız ya da oda-kahvaltı ruhsatınız varsa bu geçerli değildir.

  3. Tescil yaptırmanın maliyeti nedir?

   Şu anda Airbnb aracılığıyla tescil yaptırmak için herhangi bir maliyet bulunmamaktadır.

  4. Tescilimi ne sıklıkta yenilemem gerekiyor?

   Tescil yıllık olarak yenilenmelidir. Doğrudan Airbnb aracılığıyla yenileyebilirsiniz.

  5. Ruhsat numarası ile tescil numarası arasındaki fark nedir?

   Chicago yönetiminin bir ev sahibinin kaydettirdiği mekân türüne göre farklı gereklilikleri vardır. Kaydınız bir oda-kahvaltı ya da kiralık tatil evi için ise tescil numarasından ziyade özel türde bir ruhsata ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi edinin.

  6. Birden fazla kaydım var. Her birini ayrı ayrı mı tescil ettirmeliyim?

   Özgün adreslerin her biri tescil ettirilmeli (ya da ruhsat almalıdır), ancak aynı adresteki farklı kayıtlar için ayrı bir tescil numarasına gerek yoktur. Örneğin; 500 Main St. adresindeki mekânınızı kiralık olarak ister yerin tamamı ister birden fazla özel oda olarak kaydetmiş olun, bir tescil numarası gerekmektedir. Daha önceden tescil ettirilmiş bir adresteki odalara yeni ve ayrı kayıt düzenlerken Genel Açıklama sayfasındaki “bu kayıt için zaten ruhsat ya da tescil numaram var” seçeneğini seçin ve istendiğinde numaranızı girin.

  7. Kayıtlarımı yeni Chicago kararnamesinden önce ayarlamış ya da yayınlamıştım. Tescil ettirmem gerekiyor mu?

   Yeni kararnameden önce var olan kayıtlar da dâhil, tüm kayıtların geçerli bir kiralık tatil evi ya da oda-kahvaltı ruhsatı olmalı veya yeni kararname gereğince şehir yönetimine tescili yaptırılmalıdır. Kararnamenin kabulünden önce verilmiş ruhsatlar hâlâ geçerlidir, dolayısıyla zaten ruhsatınız varsa bir daha tescil işlemi yaptırmanıza gerek yoktur. Emin değilseniz her zaman Airbnb aracılığıyla tescil işlemi yaptırabilirsiniz ve şehir yönetimi de size önceki ruhsatın hâlen geçerli olup olmadığını bildirir.

  8. Yeni kayıtlar için tescil sürecinin işleyişi nasıldır?

   Chicago'da yeni bir kayıt oluşturduğunuzda Airbnb, tescil işleminin bir parçası olarak bazı temel bilgiler toplar. Siz kaydınızı yayınladığınızda bu bilgileri sizin adınıza bir tescil numarasına başvurmak üzere şehir yönetimine bildireceğiz. Hâlihazırda geçerli bir ruhsat veya tescil numaranız varsa bilgileriniz tekrar gönderilmeyecektir.

  9. Mevcut kayıtlar için tescil süreci nasıl işliyor?

   Hâlihazırda yayında olsun veya olmasın, Airbnb'ye bir yer kaydettiyseniz Airbnb'den şehir yönetimine tescil ettirmeniz gerektiğini bildiren bir e-posta alırsınız. Ardından, tescil numarası için başvurmak üzere sizden Kayıtları Yönet'teki Düzenlemeler sekmesinde birkaç adımı tamamlamanız istenir. İlgili bilgileri sizin adınıza biz şehir yönetimine sunarız. Bu işlemi tamamlarken kaydınızın herkese açık (yani "yayında" olarak ayarlanmış) olduğundan emin olmanız gerekir.

  10. Tescil ettirdiğimde şehir ile hangi bilgiler paylaşılır?

   Kararnameye göre tescil sırasında aşağıdaki bilgilerin şehir yönetimi ile paylaşılması gerekmektedir:

   1. Ev sahibinin adı (bu yardımcı ev sahibi veya işletme değil, birincil ikamet eden kişi olmalıdır)
   2. Tescil ettirilen birimin adresi
   3. Ev sahibinin ya da yardımcı ev sahibi gibi yerel irtibat kişisinin (eğer varsa) e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri
   4. Yayınlanan birimin:
    • Müstakil bir ev
    • Çoklu üniteli bir binada bir birim olup olmadığı ve
    • Kaydın konutun tamamını ya da bir odasını veya konut ünitesinin bir kısmını kiralanmaya uygun hâle getirip getirmeyeceği
   5. Yayınlanan birimin ev sahibinin birincil ikameti olarak kayıtlı olup olmadığı

  11. Bilgilerim şehir yönetimindeki diğer departmanlarla paylaşılacak mı?

   Şehir yönetimi, Airbnb'ye bilgilerinizi yalnızca yeni kararnamenin gerekliliklerine uygunluğu sağlamak ve sağlık ve emniyet ile ilgili acil durumlara yanıt vermek için kullanacağını belirtmiştir.

  12. Tescil yaptırdığımda bu, mal sahibime veya Ev Sahipleri Derneği'ne bildirilecek mi?

   Şehir yönetimi, Airbnb'ye çoğu durumda mal sahibinize ya da Ev Sahipleri Derneği'ne bildirim yapılmayacağını belirtmiştir. Ancak kararname, şehrin Yasaklanmış Binalar Listesinde kayıtlı olan binalardaki kısa dönem kiralık yerlerin kaydını yasaklamıştır. Bu listeye dâhil olan bir yer ya da mekân yayınlıyorsanız bu nedenden ötürü tescil numarası alma başvurunuz reddedilebilir ve o zaman da kaydınızı Airbnb'den kaldırma fırsatınız olacaktır. Yasaklanmış Binalar Listesinde yer alan bir mekân için kayıt reddine yönelik bir itirazda bulunmayı tercih ederseniz şehir yönetimi, mal sahibinize ya da Ev Sahipleri Derneği'ne bildirimde bulunulabilir. Benzer şekilde, Yasaklanmış Binalar Listesinde yer alan bir mekânı yayınlamaya devam ederseniz de şehir yönetimi, mal sahibinize ya da Ev Sahipleri Derneği'ne bildirimde bulunabilir.

  13. Yardımcı ev sahibiysem ya da bir yardımcı ev sahibim varsa ne yapmam gerekir?

   Mekânlar mal sahibi ya da kiracı adına tescil ettirilmelidir. Ancak, tescil işleminin parçası olarak bir ev sahibi, bundan sonra Airbnb ve şehir yönetimi ile iletişimde temas kurulacak nokta olacak olan bir yardımcı ev sahibinin iletişim bilgilerini verebilir.

  14. Kişisel tescil bilgilerim kaydımda herkese açık olarak gösterilecek mi?

   Tescil işleminin bir parçası olarak şehir yönetimine sunulan ad, adres ve iletişim bilgileri gibi bilgiler, yalnızca siz bunu yayınlanmış kayıtlarınıza dâhil ederseniz açık şekilde gösterilecektir.

  15. Tescilim onaylanmadan mekânımı Airbnb'de yayınlayabilir miyim?

   Evet. Tescil başvurunuzu ilettikten sonra şehir yönetimi size bir tescil numarası ya da daha fazla bilgi gönderene kadar mekânınızı her zamanki gibi yayınlayıp rezervasyon almaya devam edebilirsiniz. Daha fazla talimat beklerken şehir yönetimi, ev sahiplerinin kayıt açıklamalarında “Tescil bekleniyor”u belirtmelerini talep etmektedir. Sürecin bu kısmını sizin için biz halledeceğiz.

  16. Tescilim onaylanırsa ne olur?

   O zaman her şey yolunda demektir! Yalnızca kararnameye uymaya devam ettiğinizden ve kayıt sayfanızda tescil numaranızı açıkça yayınladığınızdan emin olun.

  17. Tescilim reddedilirse ne olur?

   Şehir yönetimi, tescil işlemi sırasında mekânınız reddedilirse bunu size bildirecektir. Size (1) mekânınıza tescil numarası verilmesinin reddedilme nedenlerini, (2) bu kararın bir komisyon üyesinin yapacağı ayarlama ile geri alınıp alınamayacağını ve (3) tercih ederseniz karar için şehir yönetimine itiraz işlemini ileteceklerdir. Reddedildikten sonra kayıtlarınıza ev sahipliği yapmaya devam ederseniz ve şehir yönetimine karar için itiraz etmezseniz para cezalarına ve diğer cezalara maruz kalabilirsiniz. Bazı durumlarda kayıtlarınızı Airbnb'den kaldırabiliriz.

  18. Örneğin iletişim bilgileri gibi tescil bilgilerimi onaylandıktan sonra değiştirmem gerekirse ne olur?

   İş ve Tüketici İşleri Departmanı'na başvurmalısınız.

  19. Şehir, tescilimi hangi nedenlerle reddedebilir?

   Şehir yönetimi bir kaydın, mekânın ikamet için imarlı olmaması ya da mekânın şehrin İmar Kanunu İhlalleri Listesine dâhil olması gibi Chicago Belediye Kanunu bölüm 4-13-260'ta belirtilen uygunluk koşullarıyla çatıştığını belirlerse bir tescili reddedebilir. Tüm uygunsuzluk koşulları burada bulunabilir.

  20. Airbnb'de ev sahipliği yapmayı bırakırsam ne olur? Tescil işlemim diğer ev sahipliği platformlarına aktarılabilir mi?

   Chicago'da, paylaşılan konut birimi tescil numarası onaylanmış herhangi bir ev paylaşım platformunda kullanım için geçerlidir. Tescil numaranızın süresi dolana kadar veya şehir yönetimi feshedene kadar tescil numaranız geçerli olmaya devam edecektir.

  21. Farklı adreslerde birden fazla kaydı tescil ettirebilir miyim?

   Evet. Ancak birden fazla paylaşılan konut birimi yayınlamayı düşünüyorsanız şehir yönetiminden özel bir ruhsat almanız gerekecektir. Bu işlem hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

  22. Tescilim rezervasyon aldıktan sonra reddedilirse bu rezervasyonlara ne olur?

   Tescil başvurunuz beklemedeyken aldığınız tüm rezervasyonlar tamamlanabilir, ancak tescil durumunuz çözülene kadar başka rezervasyon kabul edemezsiniz.

  23. Şehrin gizlilik politikası nedir ve bu benim bilgilerime nasıl etki eder?

   Lütfen şehrin Gizlilik Politikası'nı inceleyin.

  24. Ya semtimdeki bir Airbnb ev sahibiyle ilgili bir şikayetim varsa?

   Komşunuzun Airbnb'de ev sahipliği yaptığını düşünüyorsanız ve bir şikayetiniz varsa (630) 541-4688 numaralı yardım hattından 7/24 Chicago Belediyesi'ni arayabilirsiniz.

  Yönetmelikle ilgili sorular

  1. Kararnamenin tamamını nereden okuyabilirim?

   Temmuz 2016 değişikliklerine buradan ve Şubat 2017 değişikliklerine de buradan göz atabilirsiniz.

  2. Kararnamede "kısa süreli kiralık konutlar"dan bahsediliyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor?

   Kısa süreli kiralık konut, Chicago'daki bir paylaşılan konut birimi, oda-kahvaltı veya kiralık tatil evi olarak kiralanan bir mekândır.

  3. Chicago'da kısa süreli kiralık konut kategorileri nelerdir?

   Chicago'da üç tür kısa süreli kiralık konut vardır: paylaşılan konut birimleri, kiralık tatil evleri ve oda-kahvaltılar.

  4. Bu kategoriler arasındaki fark nedir?

   • Paylaşılan konut birimi: Paylaşılan konut birimlerinin çevrim içi olarak kiralanabilmeleri için Airbnb gibi onaylı bir platform aracılığıyla tescil edilmiş olmaları gerekmektedir. Ev sahiplerinin kayıtlarında mekânın tescil numarasını yayınlamaları gereklidir. Evini (ya da evinde bir odasını) yayınlayan çoğu ev sahibi için o mekânı paylaşılan konut birimi olarak şehir yönetimine tescil ettirmek, Chicago kararnamesine uymanın en kolay ve hızlı yoludur. Ancak, aşağıda değinildiği gibi çevrim içi tescil sistemi üzerinden hangi mekân türünün tescilinin yaptırılabileceğine dair bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.
   • Kiralık tatil evleri: Kiralık tatil evlerinin Airbnb gibi ev paylaşma platformlarında kiralanabilmeleri için şehir yönetiminden ruhsat alınması gerekmektedir. Ev sahipleri, mekânlarının ruhsat numarasını kayıtlarında yayınlamalıdır. Çoğu Airbnb kullanıcısı, asıl ikamet adresleri (kiralık tatil evi) olmayan müstakil bir evi tescil ettirmek istemiyorsa kayıtlarını paylaşılan konut birimi olarak tescil ettirmeyi seçer.
   • Oda-kahvaltı: Oda-kahvaltıların Airbnb gibi ev paylaşma platformlarında kiralanabilmeleri için şehir yönetiminden ruhsat alınması gerekmektedir. Ev sahipleri, mekânlarının ruhsat numarasını kayıtlarında yayınlamalıdır. Çoğu Airbnb kullanıcısı, yiyecek servisi yapmak ya da ruhsat gerektiren diğer özel faaliyetleri (oda-kahvaltı) yürütmeyi planlamadıkları sürece, kayıtlarını paylaşılan konut birimi olarak tescil ettirmeyi seçer.

  5. Chicago'da ev sahibi olarak başka hangi gereklilikleri bilmem gerekir?

   Bir ev sahibi olarak Chicago'da ev paylaşımı hakkında geçerli tüm ilgili yasa ve kuralları bilmek sizin sorumluluğunuzdadır. Lütfen sizi etkileyebilecek diğer yerel kanunlara göz atın.

   • Kayıt gereklilikleri: Chicago kararnamesi, ev sahiplerinin kayıtlarına bazı bilgileri eklemelerini gerektirir. Buna birimin şehir yönetimine tescil ya da ruhsat numarası, iptal ve giriş/çıkış politikaları ve mekânın engelliler için erişime uygun olup olmadığı da dâhildir. Ayrıntılar için Bölüm 4-6-300(h), 4-14-040(a)'ya bakın.
   • İşletme gereklilikleri: Kararname, aynı zamanda ev sahiplerinin belirli sigorta türleri sağlama, duman ve karbonmonoksit dedektörleri takma ve sabun ile temiz çarşaf sağlama gibi bazı işletme gerekliliklerini yerine getirmelerini de gerektirir. Ayrıntılar için 4-6-300(f), 4-14-040(b) bölümlerine bakın.

  6. Kararnameyi ihlal etme cezaları nelerdir?

   Chicago kararnamesinin herhangi bir kısmını ihlal eden ev sahipleri, tescil ya da ruhsatın kaybı, para cezaları ve şehir yönetimi tarafından durumun olası takibi gibi cezalara tabi olabilir.

  Son Güncelleme: 22/05/2019

  İhtiyacınız olan yardımı aldınız mı?