Japonya Ev Sahibi Sigortası

Japonya Ev Sahibi Sigortası

Her ev sahibine koruma. Her kayıtta. Her zaman.

Neleri kapsar?

Japonya Ev Sahibi Sigortası, bir ev sahibine ait mülk veya kayıtta misafirin konaklaması nedeniyle meydana gelen hasarlara karşılık 100.000.000 Japon yenine kadar teminat sağlayabilir. Ayrıca, misafirin veya bir üçüncü tarafın uğrayabileceği maddi hasar veya bedensel yaralanma nedeniyle ev sahibinin karşı karşıya kaldığı yükümlülük veya masraflar için teminat sağlayabilir.

Neleri kapsar?

Japonya Ev Sahibi Sigortası, bir ev sahibine ait mülk veya kayıtta misafirin konaklaması nedeniyle meydana gelen hasarlara karşılık 100.000.000 Japon yenine kadar teminat sağlayabilir. Ayrıca, misafirin veya bir üçüncü tarafın uğrayabileceği maddi hasar veya bedensel yaralanma nedeniyle ev sahibinin karşı karşıya kaldığı yükümlülük veya masraflar için teminat sağlayabilir.

Neleri kapsar?

Japonya Ev Sahibi Sigortası, bir ev sahibine ait mülk veya kayıtta misafirin konaklaması nedeniyle meydana gelen hasarlara karşılık 100.000.000 Japon yenine kadar teminat sağlayabilir. Ayrıca, misafirin veya bir üçüncü tarafın uğrayabileceği maddi hasar veya bedensel yaralanma nedeniyle ev sahibinin karşı karşıya kaldığı yükümlülük veya masraflar için teminat sağlayabilir.

Japonya Ev Sahibi Sigortası şunları kapsayabilir:

  • Ev sahibine ait kaydın, misafirin konaklaması nedeniyle hasar gördüğü durumlar
  • Misafirin veya üçüncü tarafın bedensel yaralanmasından ev sahibinin sorumlu tutulduğu durumlar
  • Misafirin veya üçüncü tarafın uğrayabileceği maddi zarardan ev sahibinin sorumlu tutulduğu durumlar
  • Misafirin veya üçüncü tarafın uğrayabileceği maddi zarar veya bedensel yaralanma nedeniyle ev sahibinin belirli masraflara maruz kaldığı durumlarda masraf teminatı
  • Lekelenmiş veya koku giderimi gerektiren eşyaları eski hâline getirme masrafları

Japonya Ev Sahibi Sigortası şunları kapsamaz:

  • Ev sahibinin nakit ve kıymetli evrakları
  • Ev sahibinin kasıtlı bir eyleminden kaynaklanan hasar
  • Makul aşınma ve yıpranmalar
  • Olağan temizlik giderleri
Sigorta kapsamı Japonya'da konaklama sunan ev sahipleriyle sınırlıdır. Teminatın geçerli olması için ev sahiplerinin geçerli yasalara uygun olarak ev paylaşımı işi yapmaya dair ruhsata veya izne sahip olması gerekir. Japonya Ev Sahibi Sigortası aracılığıyla kendilerine ödeme yapılmasını talep eden ev sahipleri, iddia edilen hasara ilişkin belgeleri sunmak ve nadiren de olsa gerektiğinde denetime tabi tutulmayı kabul etmek de dâhil olmak üzere Airbnb ve sigorta şirketi ile iş birliği yapmayı kabul eder.

Bazı mülk türleri sınırlı korumaya tabidir. Ev sahipleri kayıtlarını kiralarken değerli eşyalarını güvenlik altına almak veya kaldırmak isteyebilir ve bu tür eşyaları teminat altına alan bağımsız bir sigorta yaptırmayı düşünebilir.

Japonya Ev Sahibi Sigortası ödemeleri belirli koşullara, sınırlamalara ve istisnalara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Japonya Ev Sahibi Sigortası özet sayfasını ziyaret edin.

Sigorta poliçesinin tamamının bir kopyasını talep etmek için lütfen Airbnb hesap bilgilerinizi ekleyerek Aon Japan Ltd. ile iletişime geçin.

Nasıl talepte bulunulur?

Nasıl talepte bulunulur?

Kişisel eşyalarına veya konaklama yerlerine verilen hasar için tazmin talebinde bulunmak isteyen ev sahipleri:

Kişisel eşyalarına veya konaklama yerlerine verilen hasar için
tazmin talebinde bulunmak isteyen ev sahipleri:

Kişisel eşyalarına veya konaklama yerlerine verilen hasar için
tazmin talebinde bulunmak isteyen ev sahipleri:

1. Hasara ilişkin kanıtlar toplayın

Bunlar eşyaların fotoğraflarını, videolarını, maliyet tahminlerini ve/veya makbuzlarını içerebilir.

2. Misafirle Çözüm Merkezi üzerinden derhâl iletişime geçin

Bir çözüm nedeni seçmeniz istendiğinde lütfen "Hasarlı veya kayıp eşyalar"ı seçin. Misafir yanıt verme fırsatına sahip olacaktır. Misafir 72 saat içinde yanıt vermezse yardım için Airbnb'yi devreye sokabilirsiniz.

3. Tazminat alın veya Airbnb'yi sürece dâhil edin

Misafir tutarın tamamını ödemek istemiyorsa Japonya Ev Sahibi Sigortası uyarınca tazminat almaya uygun olabilirsiniz. Airbnb ile iletişime geçtikten sonra bir destek uzmanı süreç boyunca sizi yönlendirecektir.

Yükümlülük veya diğer masraflara maruz kalan
ev sahipleri için:


Nadiren de olsa bir misafirin veya üçüncü tarafın yaralanması veya mülklerinin hasar görmesi veya çalınması durumunda ve bunlardan yasal olarak sorumlu olmanız veya bunları tazmin etmek için gereken masraflara maruz kalmanız durumunda Topluluk Desteği ile iletişime geçmeniz gerekir. Destekleyici belgeleri ve bilgileri aldıktan sonra dosya Airbnb'den üçüncü taraf sigorta şirketimize ve onların üçüncü taraf hasar yöneticisine devredilecektir.
Topluluk Desteği ile iletişime geçin

Yükümlülük veya diğer masraflara maruz kalan
ev sahipleri için:


Nadiren de olsa bir misafirin veya üçüncü tarafın yaralanması veya mülklerinin hasar görmesi veya çalınması durumunda ve bunlardan yasal olarak sorumlu olmanız veya bunları tazmin etmek için gereken masraflara maruz kalmanız durumunda Topluluk Desteği ile iletişime geçmeniz gerekir. Destekleyici belgeleri ve bilgileri aldıktan sonra dosya Airbnb'den üçüncü taraf sigorta şirketimize ve onların üçüncü taraf hasar yöneticisine devredilecektir.
Topluluk Desteği ile iletişime geçin

Sorularınız yanıtlanıyor

Sorularınız yanıtlanıyor

img

Yerinizi Airbnb'ye taşımaya hazır mısınız?