Ait olmak temel ilkemizdir

Çeşitlilik ve katılım olmadan, aidiyet de olmaz. İnsanların Kendilerini Gittikleri Her Yere Ait Hissedebildiği bir dünya yaratmak için herkesin sıcak karşılandığı ve tüm seslerin duyulduğu bir iş yeri yaratmak üzere gerçek adımlar atmalıyız.

Airbnb'de Küresel Cinsiyet

Airbnb'de Küresel Cinsiyet

2018

2017


Airbnb'de ABD Cinsiyeti

Airbnb'de ABD Cinsiyeti

2018

2017


Airbnb'de ABD Irkı ve Etnik Kökeni

Airbnb'de ABD Irkı ve Etnik Kökeni

Liderlik, 11. veya daha yüksek bir seviyede olan, en az bir bağlı çalışanı bulunan ve geçici personel, yüklenici veya stajyer olmayan biri olarak tanımlanır.** Teknik ise Mühendislik, Ürün, Tasarım, Veri Bilimi (Analitik) ve Bilgi Teknolojisi ekipleri olarak tanımlanır. Yönetici Asistanları ve Ekip Koordinatörleri dahil değildir.** Mühendislik, Mühendislik teşkilatımız bünyesindeki herkesi kapsar. Yönetici Asistanları ve Ekip Koordinatörleri dahil değildir.**

Farklı farklı çalışanların seslerini dinlemek daha iyi bir gelecek inşa etmemizi sağlar
Airfinity, topluluğumuzu yücelten kişisel deneyimleri destekleyen, çalışanların oluşturduğu gruplardır. Çalışanlarımızın değer verdiği konularda farkındalık yaratır, bu konuların savunucusu görevini üstlenir ve istihdam, yönetim, ürün geliştirme ve toplulukla iletişim kurma konularında şirketimizin çeşitliliğini derinleştirirler.
Able@

Able@ çeşitli görünür veya görünmez ya da belirsiz engelleri olan çalışanlar ve yakın iş birliği içinde olduklarımız için kurulmuş bir gruptur. Able@ özel ihtiyaçlarımız konusunda farkındalığı artırmak ve bu ihtiyaçların rahatlıkla karşılanabilmesi için aktif destek vererek üyeleri güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

AirPride@

AirPride@, LGBTQ bireylerin Airbnb'yi daha da şenlendirmesi için düzenli olarak toplanır. Sosyal etkinlikler, LGBTQ odaklı gönüllülük faaliyetleri, Pride ve dahili eğitim panelleri gibi organizasyonlarla tüm çalışanlar arasında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Asians@

Asians@, destek ve savunma amaçlı, Asya ve Pasifik Adaları (API) Birey ve Kültür Grupları topluluğudur. Airbnb'nin tüm üyelerinin, hem şirket içinde hem de Ev Sahipleri ve Misafirler arasında aidiyet duygusunu hissedebilmelerini hedefler.

Black@

Black@ Airbnb'deki tüm üyelerin aidiyet duygusunu hissedebilmelerini hedefler. Siyahi çalışanlarımızın ve arkadaşlarımızın, Airbnb'de işe alım, idame ve topluluk çabaları konularında, ırk ve etnik çeşitliliği tartışabilecekleri güvenli bir ortam sunarız.

Foreignairs@

Foreignairs@, farklı sosyal çevreden gelmiş olan Airbnb çalışanlarıyla çeşitliliği yüceltir. Hem göçmen hem de yerel halktan olan çalışanlarımızı bir araya getirerek deneyimlerini, kaynaklarını ve herhangi bir yere ait hissetmek hakkındaki farklı bakış açılarını paylaşmalarını sağlarız.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ kültürümüzün sunduğu benzerlikleri ve çeşitliliği destekler. Gönüllü etkinlikleri, fiestalar, dersler ve sosyal yardım olanaklarıyla Latin topluluklarımızı eğitmek, geliştirmek ve desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Natives@

Natives@ Airbnb topluluğundaki tüm yerliler, Kızılderililer, İlk Milletler üyeleri, Eskimolar ve Aborijinlere güçlü bir destek vermek amacıyla kurulmuştur. Bu mirası paylaşan herkesin bununla gurur duymasına katkıda bulunarak ve farkındalık ve karşılıklı kutlama duygusu yaratarak kültürlerimizi canlı tutmaya çalışıyoruz.

Nerdettes@

Nerdettes@ mühendislik, veri bilimi ve ITX alanlarında çalışan kadınlar içindir! Herkesin gelişmesi amacıyla önümüzdeki engelleri kaldırmak için deneyimlerimizi paylaşmak ve birbirimize destek vermek üzere düzenli olarak toplantılar organize ediyoruz. Aylık öğle yemeğimizde bize katılın ve kendinizi topluluğa tanıtın!

Parents@

Parents@ çocukları olan çalışanlara yönelik, ebeveynler ve aileleri için sağlıklı bir kültür yaratmaya adanmış bir destek grubudur. Çocuk bakımı, eğitim, ebeveynlik, çocuklarla seyahat, doğumdan sonra işe dönüş ve çok daha fazlası için kaynaklar paylaşıyoruz.

Tribe@

Tribe@ Airbnb'de Musevi yaşamı ve kültürüyle ilgilenen herkes için bir grup olarak ortaya çıktı ve Airbnb çalışan topluluğu içinde herkesin dini ve etnik kültürlerini paylaşabileceği bir yer haline geldi. Kaynakları ve deneyimleri paylaşmak ve dönüm noktalarıyla başarıları kutlamak için bir araya geliyoruz!

Veterans@

Veterans@ Silahlı Kuvvetler'den emekli olanların katkılarını ve fedakarlıklarını destekler. Emekli askerlerin Airbnb'de işe alınması ve asker ailelerine, sakatlanmış/yaralanmış ordu mensuplarına ve emeklililerine yardım etmek de dahil olmak üzere şirket içinde ve küresel toplulukta emekli askerlere destek veriyoruz.

Women@

The Women@ Airfinity grubu, Airbnb'deki tüm kadınlar ve onları destekleyenler için güvenli bir yerdir. Airbnb'de teknoloji, akıl hocalığı için fırsatlar ve liderlik desteği konusunda güçlüklerle karşılaşan kadınlarla ilgili tartışmalar için oluşturduğumuz açık topluluğu korumak için elimizden geleni yapıyoruz.


Harekete geçip daha iyi bir iş yeri yaratmak bize bağlı
Daha adil bir dünya için çalışmak aktif ve devamlı bir süreçtir, durağan bir hedef değildir. Çalışanlarımız, kaynak gruplarımız ve küresel ortaklarımızdan oluşan topluluğumuz bize büyümenin yeni yollarını bulmak konusunda yardımcı oluyor; daha fazla çeşitlilik gösteren ve daha kapsayıcı bir Airbnb inşa etmek için çalışıyoruz.
Airbnb'nin geleceğini şekillendirmek için bize katılın
Kendi topluluğumuza kulak vererek daha çeşitli ve herkese kucak açan bir çalışma ortamı oluşturmak için çabalıyoruz. Hedeflerimiz, girişimlerimiz ve kararlılığımız; çalışanlarımızın görüşleriyle belirlenir ve güçlendirilir. Sıkı çalışıyoruz ancak gidecek daha çok yolumuzun olduğunu da biliyoruz. Bize katılarak Airbnb'nin her düşünceye değer verilen ve herkesin olduğu gibi davranabildiği, daha iyi, daha adil bir gelecek inşa etmemize yardımcı olun.
Airbnb ekibine katılın