Ait olmak temel ilkemizdir

Çeşitlilik ve katılım olmadan, aidiyet de olmaz. İnsanların Kendilerini Gittikleri Her Yere Ait Hissedebildiği bir dünya yaratmak için herkesin sıcak karşılandığı ve tüm seslerin duyulduğu bir iş yeri yaratmak üzere gerçek adımlar atmalıyız.

Airbnb'de küresel cinsiyet dağılımı

Airbnb'de küresel cinsiyet dağılımı

2018

2017


Airbnb'de cinsiyet dağılımı - ABD

Airbnb'de cinsiyet dağılımı - ABD

2018

2017


Airbnb'de ABD Irkı ve Etnik Kökeni

Airbnb'de ABD Irkı ve Etnik Kökeni

Liderlik, 11. veya daha yüksek bir seviyede olan, en az bir bağlı çalışanı bulunan ve geçici personel, yüklenici veya stajyer olmayan biri olarak tanımlanır.** Teknik ise Mühendislik, Ürün, Tasarım, Veri Bilimi (Analitik) ve Bilgi Teknolojisi ekipleri olarak tanımlanır. Yönetici Asistanları ve Ekip Koordinatörleri dahil değildir.** Mühendislik, Mühendislik teşkilatımız bünyesindeki herkesi kapsar. Yönetici Asistanları ve Ekip Koordinatörleri dahil değildir.**

Able@

Able@ çeşitli görünür veya görünmez ya da belirsiz engelleri olan çalışanlar ve yakın iş birliği içinde olduklarımız için kurulmuş bir gruptur. Able@ özel ihtiyaçlarımız konusunda farkındalığı artırmak ve bu ihtiyaçların rahatlıkla karşılanabilmesi için aktif destek vererek üyeleri güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

AirPride@

AirPride@, Airbnb'yi LGBT bireyler için harika bir iş yeri hâline getirme misyonuyla düzenli olarak toplanır. Sosyal etkinlikler, LGBTQ odaklı gönüllülük faaliyetleri, Onur Haftası ve şirket içi eğitim panelleri gibi etkinliklerle tüm çalışanlar arasında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Asians@

Asians@, üyelerine destek ve temsil sağlayan, Asya ve Pasifik Adaları birey ve kültür grupları topluluğudur. Airbnb'nin tüm üyelerinin hem şirket içinde hem de ev sahipleri ve misafirler arasında aidiyet duygusunu hissedebilmelerini hedefler.

Black@

Black@ Airbnb'deki tüm üyelerin aidiyet duygusunu hissedebilmelerini hedefler. Siyahi çalışanlarımızın ve arkadaşlarımızın, Airbnb'de işe alım, idame ve topluluk çabaları konularında, ırk ve etnik çeşitliliği tartışabilecekleri güvenli bir ortam sunarız.

Foreignairs@

Foreignairs@, farklı sosyal çevreden gelmiş olan Airbnb çalışanlarıyla çeşitliliği yüceltir. Hem göçmen hem de yerel halktan olan çalışanlarımızı bir araya getirerek deneyimlerini, kaynaklarını ve herhangi bir yere ait hissetmek hakkındaki farklı bakış açılarını paylaşmalarını sağlarız.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ kültürümüzün sunduğu benzerlikleri ve çeşitliliği destekler. Gönüllü etkinlikleri, fiestalar, dersler ve sosyal yardım olanaklarıyla Latin topluluklarımızı eğitmek, geliştirmek ve desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Natives@

Natives@ Airbnb topluluğundaki tüm yerli halklara, Amerika ve Kanada yerlilerine, İnuitlere ve Aborijinlere destek vermek amacıyla kurulmuştur. Bu mirası paylaşan herkese gurur aşılayarak ve farkındalık yaratarak kültürlerimizi canlı tutmaya çalışıyoruz.

Nerdettes@

Nerdettes@ mühendislik, veri bilimi ve ITX'teki kadınlar içindir! Herkesin gelişmesi için engelleri kaldırmak için deneyimlerimizi paylaştığımız ve birbirimize destek verdiğimiz düzenli toplantılar organize ediyoruz. Aylık öğle yemeğimizde bize katılın ve kendinizi tanıtın!

Parents@

Parents@ çocukları olan çalışanlara yönelik, ebeveynler ve aileleri için sağlıklı bir kültür yaratmaya adanmış bir destek grubudur. Çocuk bakımı, eğitim, ebeveynlik, çocuklarla seyahat, doğumdan sonra işe dönüş ve çok daha fazlası için kaynaklar paylaşıyoruz.

Tribe@

Tribe@ Airbnb'de Musevi yaşam ve kültürüyle ilgilenen herkes için bir grup olarak ortaya çıktı ve Airbnb çalışan topluluğu içinde herkesin dinî ve etnik kültürlerini paylaşabileceği bir yer hâline geldi. Kaynakları ve deneyimleri paylaşmak ve dönüm noktalarıyla başarıları kutlamak için bir araya geliyoruz!

Veterans@

Veterans@ Silahlı Kuvvetlerden emekli olanların katkılarını ve fedakârlıklarını destekler. Emekli askerlerin Airbnb'de işe alınması ve asker ailelerine, sakatlanmış ya da yaralanmış ordu mensuplarına ve emeklililerine yardım etmek de dâhil olmak üzere şirket içinde ve küresel düzeyde emekli askerlere destek veriyoruz.

Women@

The Women@ Airfinity grubu, Airbnb'deki tüm kadınlar ve onları destekleyenler için güvenli bir yerdir. Airbnb'de teknoloji, akıl hocalığı için fırsatlar ve liderlik desteği konusunda güçlüklerle karşılaşan kadınlarla ilgili tartışmalar için oluşturduğumuz açık topluluğu korumak için elimizden geleni yapıyoruz.